Latgales dati

1917. gada 29. aprīlis

Daugavpilī (16.aprīlī vecais stils) notika sēde, kurā dibināta pirmā Latgales latviešu apgaismošanas biedrību "Saule". Pirmo reizi (Daugavpilī?) dziedāta "Dievs, svētī Latviju".
Par biedrības dibinātājiem minēti: I.Merkleins, A.Vonogs (Anna Vonaga?, prec Dabare), baznīckungs Izidors Livčāns, B.Zaran (B.Zarāne?), B.Dzens (Broņislavs Dzenis?). Biedrības adrese - Šosejas ielā 96.
Tiek arī uzskatīts, ka biedrība "Saule" dibināta Daugavpils jau 1915. gadā, kad Vitebskas gubernators jūlijā apstiprināja biedrības statūtus. Dažviet dokumentos šis laiks norādits kā neoficiāls biedrības darbības sākums. 1916. gadā bēgļu palīdzības biedrības vietējā nodaļa sāka organizēt (pieakstīt) jaunietes izglītības kursiem, jo jaunieši ir karā.
...
Biedrība "Saule" 1917.gadā:
- maijā dzelzceļnieku teātrī notika teātra sarīkojums ar 800 skatītājiem. Biedrības koris orķestra pavadījumā nodziedāja "Dievs, svētī LatvijU". Izrādītas ludziņas latviešu un krievu valodā. Turpinājumā - kora dziesmas, tautiskas rotaļas.
- jūnijā presē tiek skatīts jautājums par mājas iegādi uz aizdevumu (adrese nav norādīta). 5.jūlijā laikraksts "Drywa" nopublicēja garu naudas aizdevēju sarakstu. Vēlāk publicēti jauni saraksti.
- 1917. gadā (jūnijā?) dzelzceļnieku klubā izrādīta pirmā latgaliešu luga (Daugavpilī?). Dziedāta "Dievs, svētī Latviju". Skanējušas kora dziesmas, bijušas tautiskas rotaļas. Piedalījušies ap 800 skatītāju.
- 1917. gada 1. septembrī atvērti šušanas kursi, kurus tās dibinātāji uzskatīja par
arodu skolas "Saule" darbības sākumu.
...
Biedrība "Saule" 1918. gadā:
- sarīkoti vācu valodas kursi.
Dažādu iemeslu dēļ (padomju varas laiks, biedrības locekļu nesaskaņas) biedrības darbība apsīka.
...
Biedrība "Saule" 1920. - 1924. gadā
- 1920.gadā atjaunošanās laikā diskusijās radās vēl viena latgaliešu kultūras biedrība "Blozma".
- 1921. gada 12. oktobrī Latgales apgabaltiesā reģistrēta latgaliešu kultūrveicināšanas biedrība "Saule" (1938. gada 31. decembrī pārreģistrēta kā katoļu biedrība "Saule"). 19. oktobrī Daugavpilī tika sasaukta biedru reorganizācijas sanāksme. Sanāksmes rīkotas Daugavpilī, Varšavas ielā 9, Daugavpils latgaliešu klubā.
- 1924 .gadā biedrības iegādājās namu Pēterburgas (Saules) ielā 6. Nama iesvētīšana notikusi 1924. gada sākumā, kad organizēta teātra izrāde.

Biedrība "Saule" turpmākā vēsture:
- Biedrība slēgta 1940. gada 30. septembrī.
- 1943. gada 2. septembrī izdots Iekšlietu ģenerāldirektora lēmums atļaut atjaunot katoļu biedrību "Saule". Oktobrī biedrības atjaunošanai tika veidota pagaidu valde.
...
Biedrības "Saule" nodaļas:
Krāslavas nodaļa - dibināta 1918. gada 12. augustā.
Kalupes nodaļa - dib. 1928. gada 15. janvārī (vad. Antons Skrinda).
Augustovas nodaļa (slēgta 1935. gadā)
Biedrības nodaļu dalībnieku kopskaits bija ap 1000 biedru.
.....
Biedrības valdē un revīzijas komisijā dažados laikos bija iekļauti:
Jānis Volonts, Daugavpils pilsētas galva;
D. Malnačs (Malnača?) , Daugavpils apriņķa valdes ierēdnis (ierēdne?);
Izidors Livčāns, Višķu katoļu draudzes prāvests; Staņislavs Ivbulis, biedrības valdes priekšsēdētājs, Saeimas deputāts;
Julijans Vaivods, skolu kapelāns Varakļānos;
A. (Agate?) Daniševska;
Jānis Delvers, Daugavpils pilsētas valdes ierēdnis; Jezups Zukuls, dzelzsceļa ierēdnis;
O. Audzevičs, Daugavpils apriņķa valdes ierēdnis;
Aloizs Bojārs, Daugavpils apriņķa likvidācijas valdes priekšsēdētājs;
A. Motivāne, Daugavpils apriņķa slimnīcas žēlsirdigā māsa; Francis Malnacis, Daugavpils apriņķa un ugunsapdrošināšanas valdes aģents;
J. Malnacis, dzelzsceļa ierēdnis; Lukass Ozoliņš, pamatskolu inspektors;
Kazimers Malnacs;
O.Zundars, Latgales Lauksaimnieku biedribas grāmatvedis; Augusts Murāns, Daugavpils apriņķa valdes ierēdnis.
Jezups Ivseņš;
Broņislavs Spūļs;
Agate Daniševska (Daniševsko);
Izidors Livčans
Jezups Muižnīks
Anna Motivāne:
....
30. gados biedrības priekšēdētājs bija Staņislavs Ivbulis.

1939. gadā Centrālajā valdē īvēlēja St. Ivbuli, VI. Zundo, P. Rudzīti, A. Budži, A. Gari-Joni un A. Murānu. Revizijas komisijā
prel. A. Pastoru, AI. Turku un V. Tukānu.

1943. gada pagaidu valdes priekšsēdētājs Daugavpils apriņķa vecākais A. Budže, valdes locekļi - J. Niedra, F. Teirumnīks, N. Trepšs, F. Zeps, A. Murāns, K. Duļbinskis.

Atsauces
 • “Daugavpils.” Latgolas Vōrds. 1921. 9.novembris.
 • “Daugavpils latgaliešu R.-Kat. kulturveicinašanas biedriba „Saule".” Nedēļa, 1925. 16. janvāris.
 • “Katoļu kulturas biedribas "Saule" noms Daugavpilī.” Katõļu Dzeive, 1931. Nr.4. [foto], 148.lpp.
 • “Sludinājumi.” Rikojumu Vēstnesis. 1943. 7. septembris.
 • “Biedrība "Saule" atjaunos darbu.” Daugavas Vēstnesis. 1943. 19. oktobris.
 • “Latgale.” Jaunais vārds. 1917. 13. aprīlis.
 • “Latgale culture society "Saule" in Daugavpils.” http://www.roots-saknes.lv/Album/Meetings/Saule/SauleSocietyDaugavpils.htm (13.09.2016).
 • “Vēstule latvišim.” Drywa. 1917. 29.marts.
 • “Saule.” Drywa. 1917. 14. jūnijs.
 • Dabar, A. “Eiss vēsturisks porskots par Daugavpiļs I. latvišu pamatškolu.” Latgolas škola, 1926.Nr 5, 24. - 27. lpp.
 • “Izglītības jautājums Latgalē.” Jaunais vārds. 1917. 3. jūnijs.
 • “3346. LĒMUMS.” Ведомости Президиума Верхного Совета ЛССР=LPSP AP Prezidija ziņotājs. 1940. 10. oktobris.
921532b042dbaa3b912193186106621539103b0f
437fd6c95d8c46b9465e8541840f03ff7904b940
E6eb1ed007c89979ffa177b0a3179428ec0d37f7
B8f2ef8bda6f3b38246002953adfce53e61bdee7
Ecbc2a94974d2dcb02daf629cbe5a3fb8e2adb2c
9e211518342913120994c5820f35b866e9ee60b6
800160e81b715f476170bfd5e89d87f05555336f
3f418a06b576790e21b21a46e68656a5339c1dc6
A6cf25243126999a0a4fe8c631ab0f5c69a2e053