Latgales dati

2004. gada 25. marts

Daugavpils Universitātes Latgales pētniecības institūta zinātniskā sekretāre, vēstures doktore Genovefa Barkovska uzraksta vēstuli Romas pāvestam Jānim Pāvilam II par iespēju izmantot pētniecībā 1888.gadā pāvestam Leo XIII baltiešu dāvināto greno albumu "Terra Mariana" (Marijas zeme). Vēstules tekstu poļu valodā tulkoja DU poļu valodas pasniedzēja Marina Radeviča.
2004. gada 2. septembrī sekoja atbilde no Vatikāna - Latvijas pārstāvja pie Svētā krēsla Alberta Sarkaņa telefonsaruna par iespēju apmeklēt Vatikānu un apskatīt albumu "Terra Mariana".
2004. gada 11-14. oktobrī Vatikānu apmeklēja Latvijas zinātnieku delegācija, kurā ietilpa G.Barkovska, H.Soms, J.Kursīte.
2004. gada 30. decembrī ar Kultūras ministrijas rīkojumu Nr.184 izveidota projekta „Albuma TERRA MARIANA faksimilizdevuma un tā zinātnisko komentāru sagatavošana un izdošana” sagatavošanas padome, kuru vada Saeimas deputāte Anta Rugāte.
2005. gada 17. februārī vēstnieks A.Sarkanis un 2.sekretāre Elīna Čaklā pēc Latvijas Kultūras ministrijas ierosinājuma apmeklēja Vatikāna Apustulisko Bibliotēku. Sarunā ar Bibliotēkas prefektu Rafaelu Farinu (Raffaele Farina) tika pārrunāti kultūrvēsturiskā albuma "Terra Mariana" faksimila un zinātnisko komentāru sagatavošanas praktiskie jautājumi.
2007.gada 20. februārī pieņemts Ministru kabineta protokollēmums „Par albuma „Terra Mariana” faksimilizdevuma un tā zinātnisko komentāru sagatavošanu un izdošanu”
2007. gada 22. maijā Latvijas Ārlietu ministrs Artis Pabriks (1966) un LNB direktors Andris Vilks (1957) parakstīja līgumu ar Vatikāna Apustulisko bibliotēku par albuma “Terra Mariana” faksimila izdošanu, tulkojuma un zinātnisko komentāru vairākās valodās.
Ministru kabinets,
2007. gada 27. novembrī Ministru kabinets lēma par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, lai tā varētu veikt apmaksu par izdevniecības Franco Cosimo Panini Editore S.p.a. Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu, līdzekļi tiks piešķirti no valsts budžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem uzdevumiem".
2011. gada 17. martā Ārlietu ministrijā notiek Modenā (Itālija) izgatavoto albuma faksimilu apskate. Turpinās darbs zinātnisko komentāru izveidē. Izveidotie 10 faksimili saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu uzsāk ceļu pie adresātiem. 2011. gada 13. aprīlī faksmils (papildus eksemplārs speciāli pāvestam) tiek izrādīts Romas pāvestam J.Racingeram LR prezidemta V.Zatlera Vatikāna apmeklējuma laikā.
2013. gada 30. jūlijā piņemts Ministru kabineta rīkojums Nr.358 "Par turpmāko rīcību ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Vatikāna Apustuliskās bibliotēkas kopizdevuma kultūrvēsturiskā albuma "Terra Mariana" faksimiliem un tā komentāriem."
2014. gada 27. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiek faksimila un zinātnisko komentāru svinīga atvēršana.
2014. gada 24. jūlijā faksimils un zinātniskie komentāri prezentēti Latvijas Republiaks Ārlietu ministrijā.
2015. gada 19. novembrī albuma zinātniskie komentāri prezentēti pasākumos, ko organizēja Latvijas vēstniecības Baltkrievijā.
2015. gada 17. decembrī Daugavpils Universitātē organizēts simbolisks projekta noslēgums. Faksimils ievietots speciālā vitrīnā un ir apskatāms publiskai pieejai.

Atsauces
270cd3cc2b38e65c2241fbadfb54dbf639dc9a9e