Latgales dati

2004. gada 30. decembris

Ar Kultūras ministrijas rīkojumu Nr.184 izveidota projekta „Albuma TERRA MARIANA faksimilizdevuma un tā zinātnisko komentāru sagatavošana un izdošana” sagatavošanas padome, kuru vada Saeimas deputāte Anta Rugāte. Padomes sekretāre: Ināra Klekere – Krekele - Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas vadītāja; padomes locekļi: Alberts Sarkanis – Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Polijas Republikā un pie Svētā Krēsla; Elīna Čaklā – Ārlietu ministrijas 2.sekretāre; Paskals Marija Jerumanis – Laterāna Pontifikālās Universitātes Rīgas Teoloģijas institūta docētājs; Gvido Straube – Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes dekāns; Henrihs Soms – Daugavpils Universitātes Vēstures katedras vadītājs, Latgales Pētniecības institūta vadītāja vietnieks zinātniskajā darbā; Jānis Turlajs – Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vadītājs; Arnis Andersons – Kultūras ministrijas Finanšu un budžeta plānošanas nodaļas ekonomists.
Padomes pilnvarotās personas īstenoja konsultācijas un apsprieda praktiskus sadarbības jautājumus albuma „Terra Mariana” faksimilizdevuma izdošanā ar Vatikāna Apustuliskās bibliotēkas kardinālu Jean-Louis Tauran, prefektu Raffaele Farina, pāvesta Kultūras padomes prezidentu kardinālu Paul Poupard, Vatikāna kultūras mantojuma komisijas vadītāju bīskapu Mauro Piacenza.
Sagatavošas padome faktiski darbojās līdz 2011.gadam, kad Latvijā no Itālijas tika nogādāti albuma faksimili. Turpmāk projekts virzījās kā zinātnieku sadarbība, kuras mērķis bija turpināt zinātnisko komentāru izveidi.