Latgales dati

1920. gada 16. janvāris

Iekšlietu ministrijas iecelto Daugavpils apriņķa valdes priekšsēdētāju (apriņķa vecākio) oficiālais saraksts:
Jānis Grišāns (no 1920. g. 2. II — 16. X),
Jezups Zarāns (no 1920. g. 16. X — 1923. g. 6. XI),
Aloizs Bojārs (no 1923. g. 8. X — 1927. g. 8. II),
Sebastians Pabērzs (no 1927. g. 1. 111 — 1928. g. 23. III),
Andrejs ­Širksts (no 1928. g. 23. 111 — 1938. g. 1. I),
Francis Jeromāns (no 1938. g. 1. I. — 1940. g. VII),
Konstantins Ikaunieks (no 1940. g. VII - ?).
Jau 1920. gadā tika koriģēts apriņka valdes darbības sākuma laiks un norādīts 1920. gada 16. janvāris.
Pirmajā apriņka valdē darbojās:
Jānis Grišāns, no 16.01.1920
Juris Pabērzs, no 16.01.1920
Konstantins Muļkiss (Muļkis?), no 01.02.1920
Staņislavs Ivbulis, no 01.02.1920
Vladislavs Beinarovičs, no 01.02.1920
Eduards Brežinskis (presē minēts kā polis), atstādināts, jo nav uzsācis darbu.

Atsauces
  • Ziemanis, J. “Pagasta pašvaldības pārraudzība un darbinieki valsts 20 gados.” Pagasta dzīve, 1938. 15. novembris.
  • “Jauns Daugavpils apriņķa vecākais.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 11. jūlijs.
  • “Iecelšanas.” Valdības Vēstnesis. 1920. 6. maijs.
  • “Daugavpilī.” Latvijas Sargs. 1920. 14. februāris.