Latgales dati

1920. gada 26. oktobris

Valdē ievēlēti V.Rubulis, J.Rancāns, F.Kozul-Kaža, B.Grišāns, A.Laurinoviča.
Ideja par šāda fonda dibināšanu aizsākās 1920.gadā, kad biedrības "Kuļtura" valde izteica domu dibināt fondu trūcīgo skolēnu atbalstam. 1920. gadā bija arī Latgales sabiedrisko darbinieku ideja par fondu, kas veicinātu pieminekļa celtniecību brāļiem Skrindām. 1920. gada beigās presē bija ziņa, ka Latgales skolotāju savienības valde nodibinājusi Skrindu fondu izglītības mērķiem.