Latgales dati

1888. gada 18. jūnijs

III Vispārējie latviešu Dziesmu svētki (tolaik – Latviešu trešie vispārīgie dziedāšanas svētki) notiek Rīgā no 1888. gada 18. līdz 21. jūnijam. Piedalās arī Krustpils-Ungurmuižas koris un Gostiņu dziedāšanas biedrības koris. Šie kori nāk no vietām, kas administratīvi vēlāk piederīgas Latgalei.
Tādēļ ir uzskats, ka ar 1888.gadu (III Vispārējie latviešu dziesmu svētki) dziesmu svētku kustībā iekļaujas arī Latgale.
Pēc kāda laika, 1890.gadā iezīmējās Latgales pirmo koru rosīgās darbības sākums. Sarīkots Benislavas (diriģents Jūlijs Kalniņš) un Strūžānu kora (diriģents Eduarda Brasliņš) kopīgs koncerts, ap šo laiku dibināts arī Tilžas /Kokarevas koris Vickopa vadībā. Vickopa vadīto kori dažkārt (piemēram, pēc Alfreda Feila versijas) uzskata par pirmo laicīgo kori Latgalē.

Atsauces
  • Latgales dziesmu svētki 1940.gada 15. un 16.jūnijā Daugavpilī. Daugavpils Latviešu biedrības izdevums, 1940. 22.lpp.
  • Feils, A. “Pirmie latviešu kori Latgalē.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 25. jūlijs.