Latgales dati

1988. gada 18. oktobris

Daugavpils Latviešu biedrības kopsapulcē atjaunoja DLB, par valdes priekšsēdētāju ievēlēts Aivars Kehris, par kasieri Vija Zolbergs.
Dibināta 1904. gada 30. maijā kā Grīvas Latviešu biedrība, slēgta 1940. gada jūnijā, īslaicīgi atjaunota 1944. gada 19. martā.