Latgales dati

1985. gada 24. maijs

Jeļena Koroļova Maskavas Valsts Universitatē aizstāv disertāciju "Lietvārdu locījumu un prievardisko locījumu formām atbilstošo adverbu derivācija sinhroniska aspektā (Arhangelskas novada izloksnēs)".