Latgales dati
Dzimusi Jevģenija un Zinaidas Koroļovu ģimenē 1951. gada 21. jūnijā Pleskavas apgabala Pitalovo.
Zinātniece (filoloģijas doktore /1985/),
izglītības darbiniece (Daugavpils Universitātes docētāja /1977-2021/).
Daugavpils Universitātē nostrādāja 44 gadus.
Latgales vecticībnieku pētniece. Autore vārdnīcai: „Vienas ģimenes dialektālo vārdnīcu I, II” (Диалектный словарь одной семьи I, II), „Latgales vecticībnieku dialektālo vārdnīcu” (Диалектный словарь староверов Латгалии).
Dzīvesbiedrs Anatolijs Kuzņecovs.
Mirusi 2021. gada 20. aprīlī Daugavpilī.
A8afdb649ce4ca803f934d2576d380aa4c56bef6
E18adb560bdb1b3d6b1ac4eab3f3fb94ef7c5106