Latgales dati

1936. gada 18. augusts

Prese arī izfomē, ka Izveidots iežogots būvlaukums. Vienlaicīgi tiek aicināts latviešiem stāties Daugavpils latviešu biedrībā un dažādā veida atbalstīt nama celtniecību.
Ar Vienības namu saistītie notikumi:
1936.gada 15. maijā ielikts nama pamatakmens,
1937. gada 5. janvārī notiek spāru svētki,
1937. gada 19. decembrī nama iesvētīšana.

Atsauces
  • “Vienības nama Daugavpilī būvdarbi jau iesākti.” Daugavas Vēstnesis. 1936. 18.augusts.
  • “Ministru kabinets.” Latgales Vēstnesis. 1936. 21. augusts.