Latgales dati

1936. gada 15. maijs

Ielikts pamatakmens Vienības namam Daugavpilī. Pasākumā piedalās Ministru prezidents M.Skujenieks un labklājības ministrs V.Rubulis. Ceremonijas laikā virs Vienības laukuma lidoja Daugavpilī ražotās lidmašīnas "Kaija" un "Vanags".
Pilsētā noris vairāki pasākumi, jo tie ir veltīti vienības dienai - 15. maijam. Pirmo reizi rīkoti Daugavpils novada dziesmu svētki ar 2500 dziedātājiem un 50 koriem. Pasākuma norises vieta Latvijas sporta biedrības stadions tag. Čerepovā.
Vienības nama plašāki būvdarbi sākti 1936. gada augustā. 1937. gada 5. janvārī notiek spāru svētki, bet nams iesvētīts 1937. gada 19. decembri.
Līdz ar būvniecības laukuma izveidošanu kļuva neiespējams šajā vietā rīkot sarīkojumus, īpaši karaspēka parādes un tirgus dienas. Jau 1936. gada 17. novembrī karaspēka parāde noritēja artilērijas mācību laukumā aiz cietokšņa.
Par jauno parādes vietu tika izvēlēts netālu esošā vieta otrpus Rīgas ielai.

Atsauces
  • “Vienota Latgales sumina 15.maiju.” Jaunākās Ziņas. 1936. 16. maijs [foto].
41ec7c7d672f5a53cf17b874d090e333a71bc697
8bf61a980b952a6d85726cee80aace3397367ad0
Da3166724c8e7ef203f89865e88d700699cadb27
1813374cefbf353ee22d9c47ba325d1eed9608bd
24016a0173f2caac5251a1c0f9c8f6163ec3ed48
25f6a204c8e3e3e2f428f4de33aa38e800dc24ed
08656e309f0911afbce0a315b051fe8de9de66f6
2ed3e81a841790ea6501d6ae7659baf5fe22de9a
B294810f2b0d8e191c3571f6a6a4244fc28c1457