Latgales dati

1938. gada 22. janvāris

Atklāta Sakstagala pagasta lauksaimniecības biedrība. Par b-bas priekšnieku ievēlēja lauksaimnieku Staņislavu Trasunu, valdē - A. Poču, A. Deičmani, D. Budreviču, St. Kauliņu, J. Liepiņu un J. Valenieku; revizijas komisijā - J. Leitanu, J. Poču un Fr. Sangoviču.
Pirms tam 1937. gada 4. augustā biedrību reģistrēja Latgales apgabaltiesa.
Darbību biedrība uzsāka 2023. gada 22. maijā.
Mājturības sekciju vadīja Borbola Trasuna (Staņislava Trasuna dzivesbiedre?)
Likvidēto biedrību sarakstā 1940. gadā figurēja "Sakstagala lauksaimniecības biedrība OLŪTS." Biedrības likvidators Francisks Varslavāns.
Biedrība darbojusies Otrā pasaules kara laikā.

Atsauces
  • “Sakstagalā nodibināta lauksaimniecības biedrība.” Latgales Vēstnesis. 1938. 24. janvāris.
  • “Biedrību likvidācijas komitejas pie Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes paziņojums.” Ведомости Президиума Верхного Совета ЛССР=LPSP AP Prezidija ziņotājs. 1941. 14. marts.