Latgales dati
Dzimis 1882. gada 15. oktobrī Sakstagala pagastā.
Lauksaimnieks (Sakstagala pag.).
paraugsaimniecība "Rubuļnieki" pie Sakstagala stacijas.
Zirgaudzētājs un zirgaudzētāju kustības Latgalē vadošs darbinieks.
Piederēja plašākā zirgaudzētava Latgalē. Tajā bija slavenais Amerikas tīrasiņu ērzelis San Vakler (valsts īpašums), 3 vaislas ķēves un 6 jaunzirgi. Rikšotāji ar panākumiem startēja Rīgas hipodromā. San Vakler 1 km veicis 1:18,7 min.
Sakstagala lauksaimniecības biedrības vadītājs /1938-1940/.
LLK Lopkopības sekcijas priekšsēdētāja biedrs no 1937. gada.
1936. gadā Pļaujas svētkos Rēzeknē K.Ulmanis pasniedza zelta pulksteni par uzvaru rikšotāju sacensībās.
Ieņēmis vairākus atbildīgus saimnieciskos amatus vācu okupācijas laikā.
Saimniecības apraksts (1942): "Saimniecība ir 31-5 ha liela, 14,2 ha (viegla mālaini smilts) aramzemes. 5 ha kultivētas ganības, 7 ha līču pļavas, 2 ha sakņu un augļu dārzi; un 1,8 ha purva - kūdras ražošanai".
Ģimenē 6 bērni - 4 dēli un 2 meitas.
TZO Goda zīme /I pam.,17.02.1931/.
"Rubunļiekus" nopirka Trasunu dzimtas ciltstēvs Staņislavs Trasuns (1806-1905), kuram bija 7 dēli, tostarp Francis Trasuns. Rubuļniekos Donota Trasuna ģimenē dzimis 1898. gadā politiķis Jezups Trasuns.
Miris 82 gadu vecumā 1966. gada 6. februārī Turkalnē pie Ogres. Apbedīts 12. februārī Ogres kapsētā
Atsauces
  • “Dzimtenē miris lauksaimniecības darbinieks.” Laiks, Ņujorka. 1966. 9. marts.
  • Krauklis, J. “Zirgkopība Rēzeknes apriņķī.” Brīvā Zeme. 1937. 4. februāris.
  • “No atmatas līdz priekšzīmīgai lauksaimniecībai.” Daugavas Vēstnesis. 1942. 7. jūlijs.
  • “Sekmīgākais Latgales saimnieks.” Daugavas Vēstnesis. 1942. 8. novembris.
  • “St. Trasuns apriņķa lauksaimniecības vadītājs.” Rēzeknes Ziņas. 1943. 27. janvāris.