Latgales dati

1878. gada 8. janvāris

Ar 1878. gada 8. janvāri tiek datēts priekšvārds Gustava Manteifeļa darbam "Poļu Inflantija". Priekšvārdu uzrakstījis poļu literāts, izdevējs Juzefs Kraševskis. G.Manteifeļa darbs iznāk 1879.gadā un ir viens no saturīgākajiem, ko radījuši poļu autori par Latgali.

Atsauces
  • Manteuffel, Gustaw. Inflanty Polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość całych Inflant. Poznań: Żupański, 1879. VIII.