Latgales dati

1937. gada 14. janvāris

1936. gadā izveidota dibinātāju komiteja K. Ādamsona vadībā. Biedrība reģistrēta 1936. gada 10. oktobrī.
Dibināšanas sēdei dalībniekus registrēja A. Tilts, Vadoņa ielā 33, K. Vītols, Raiņa ielā 45, K. Bankovskis, Rīgas ielā 75, P. Lāčplēša ielā 10, J. Stencelis, 18. novetnbra ielā 94, K. Ādamsons, Saules ielā 69/71.
Dibināšanas sēdē valdē ievēlēja: K. Adamsonu, P. Mārtinsonu, Ad. Tiltu, K. Vītolu, Jāni Stenceli, Golubecki un J.Balabkinu, bet revīzijas kommisijā — J. Osi, E. Grīnvaldu un E. Pildigoviču.

1938. gadā valdē ievēlēti - par pr.tāju K. Vītolu, locekļiem — E.Skopu, A. Osi, S. Kacenu, P. Martinsonu, J. Štenceli un E.Grinvaldu, revīzijas komisijā: V. Vanadziņu, K. Gulbi un S.Briškinu.
Sekciju vadītāji - V. Ficners.
Sekretārs A. Ošs.
...
1939. gada 29. februāri kopsapulcē ievēlēta biedrības valde un revīzijas komisija, kuru martā atcēla Sabiedrisko lietu ministrs un iecēla jaunu valdi: pr-tājs K. Berķis, locekļi: A. Formakovs, P. Vītols, E. Salaks, K.Vītols-Vītuls. M. Movšensons un A. Kalējs. Par revīzijas komisijas pr-tāju iecelts J. Stencelis un par locekļiem I. Bulavko, K. Teterskis, J. Vāgelis un L. Čechovičs. Līdz ar to no amatiem atbrīvoti valdes loc. A. Sietnieks, rev. kom. pr-tājs K. Adamsons un rev. kom. loc. S. Briskins un J. Kiris.
...
Biedrības vadība 1940. gadā: K. Vītols (priekšnieks), valde - E. Grīnvalds, A. Osis, J. Stencelis, J. Skops, P. Mārtinsons, S. Kacens; valdes locekļu kandidāti — L. Francis, Š. Valdenbergs un Z. Ēdelšteinu; revizijas komisija V. Vanadziņš, K. Gulbis, S.Briskins, J. Kroinu, J. Druseis.
Biedrībai bija nodaļas Krāslavā (pārstāvis J. Jesperiņš) un Krustpilī (pārstāvis K. Adamsons).
K. Vītola vadībā vakar
Sekciju vecākie /1940/:
rūpniecības sekcija - būvuzņēmējs A. Gobiņš,
tirdzniecības - «Rīgas vilnas rūpnieks» Daugavpils nod. vad. L. Francis,
dāmu komitejas priekšniece —E. Vītola.
namsaimnieku sekcija - namsaimnieka J. Stencelis (sekcija organizēšanās stadijā).
Biedrība likvidēta 1940. gada 17. oktobrī.
...
Biedrība darbojās Otra pasaules kara laikā. Jaunatklāta 1942. gadā. J- Bebris un J. Krasovskis iesnieguši lūgumus atbrīvot viņus no valdes locekļu pienākumiem. Pārkārtotajā biedrības valdē priekšsēdētāja pienākumus ari turpmāk patur tirgotājs J. Elstiņš, viņa vietnieka pienākumus — R. Milošs. sekretāra — J. Kīre, kasiera — V. Mikēns un valdes locekļa — R. Jankovskls.
Biedrības adrese vācu laikā Imantas iela 3, vēlāk Vadoņa iela 26.

Atsauces
  • “Nodibināta Daugavpils tirgotāju un rūpnieku biedrība.” Jaunākās Ziņas. 1937. 15. janvāris [foto].
  • “Daugavpils tirgotāju un rūpnieku pilnsapulce.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 26. februāris.
  • “Daugavpils.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 13. marts.
  • “Daugavpils tirgotāju un rūpnieku darbs.” Brīvā Zeme. 1938. 28. februāris.
  • “Pārmaiņas Daugavpils tirgotāju un rūpnieku biedrības valdē.” Daugavas Vēstnesis. 1942. 9. jūnijs.
  • “Tiesu sludinājumi.” Valdības Vēstnesis. 1936. 29. oktobris.
  • “Kā darbojās vienīgā tirgotāju un rāpnieki biedrība Latvijā.” Daugavas Vēstnesis. 1942. 16. augusts.