Latgales dati

1924. gada 4. maijs

Par bīskapu konsekrēts Jāzeps Rancāns (dzimis Ludzā). Ieņēmis titulārā bīskapa amatu. Kalpojis bīskapa amatā 45,6 gadus.
Bīskapa iesvētīšana bija leili katoļu svētki Latvijā, jo vienlaicīgi Rīgas Jēkaba baznīca iesvētīta par katoļu arhibīskapa katedrāli. Svinībās piedalās pāvesta delegāts Cekhini un arhibīskaps A. Springovičs.

19043443fc5c9f62504824133006b150d24cdbce
036b479b32ae7e8d9914be23b3ec0a5a4d3c4ef0
017d2cd9954af9f26ff649c3e79aa0b788f5df50
8026e87629fe05c287e3827e8c354681b3b6b34d