Latgales dati

1921. gada 26. janvāris

1921.gada 26.janvārī pabeigta apgabaltiesas pārvietošana no Rīgas uz Daugavpili, kura iesākās 20. janvārī.
Līdz tam, 1919.-1920.gadā, Latgales apgabaltiesa darbojās Rīgā.
Ministru kabinets 1919.gada 22.augustā iecēla tiesnesi Bernhardu Kampi par pirmo Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāju. Amatā bija neilgi, drīz iecelts par senatoru. Pati apgabaltiesa Ddbināta 1919.gada 15. septembrī, kad darbā pieņemti pirmie darbinieki.
Daugavpilī izvietojās pilsētai piederošajā Alejas ielā 7. Telpa ierādīta uz 12 gadiem. 1926.gada 23.decembrī apgabaltiesa pārvietojās uz namu 18.novembra ielā.
Par Latgales (vēlāk - Daugavpils) apgabaltiesas priekšsēdētājiem strādājuši:
Bernhards Kampe /22.08.1919-22.10.1920/
Jānis Kalacis /22.10.1920-1922/
Fricis Zilbers /1922-1925/
Jānis Skudre /1925-1935/
Aleksandrs Kociņš /1935-05.01.1938/
Oļgerts Dzinters /05.01.1938-1940/.

Apgabaltiesā strādājuši pazīstami darbinieki:

Jūlijs Zvaigzne - apgabaltiesas sekretārs

Apgabalteisas darbības laikā tika atzīmēts gan 1919.gada 15.septembris (darba uzsākšana Rīgā), gan 1921.gada 26.janvāris (darba uzsākšana Daugavpilī).
Apgabaltiesas 10 darbības gadi atzīmēi 1930.gada 18.janvārī, 15 darbības gadi - 1935.gada 5.janvārī, kad priekšsēdētāja funkcijas sāka pildīt Aleksandrs Kociņš, 20 darbības gadi - 1939. gada 16.septembrī (sestdienā).

Atsauces
  • “Daugavpils apgabaltiesas 15 darbības gadi.” Latvijas Sargs. 1935. 4.janvāris.
  • “Daugavpils apgabaltiesas 20 gadi.” Tieslietu ministrijas vēstnesis, 1939. Nr. 11, 1499.-1500.lpp.
62a1d0d73a17cefbea8022a02f0d44b7661303dc