Latgales dati
Dzimis 1875. gada 22. decembrī Menģeles pagastā.
Jurists (Latvijas tiesnesis, Latvijas Senāta senators, Senāta Virsprokuratūras virsprokurors).
Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs /1922-1925/).
Izsūtīts uz Vjatlagu 1941.gadā no Pilskalnes pagasta "Sidrabiņu" mājām.
Dēli Boriss (pazudis padomju okupācijas laikā, komandēts uz Maskavu) un Arturs (gājis bojā autokatastrofā vācu laikā).
Sieva Matilde (dzim. Ozoliņa) apbedīta Birkineļu kapos kopā ar māti un dēlu Artūru.
"Sidrabiņu" mājas tiek minētas kā radošu cilvēku satikšanās vieta. Te uzstājusies māksliniece, nākošā baletdejotāja Edīte Pfeifere (1914-2005). Mājas pieminētas Leonīda Keirāna (strādājis lauku darbus, ticies ar ciemiņiem) atmiņās.
Izsūtījumā miris 1942. gada 10. maijā Vjatlagā.
Atsauces
  • “Zilberts Fricis.” Grām.: Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 552.lpp.
  • Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs. Rīga, Latvijas Valsts arhīvs: Nordik, 2007. 239.lpp.
  • Vaivode, E.T. Mantojums un virzība. Par maniem kolēģiem. Daugavpils: Saule, 2007. 401. lpp.