Latgales dati

1919. gada 27. maijs

Balvu komandants leitnants Galējs uzdot vietējam rūpniekam Arvīdam Celmiņam noorganizēt policiju atbrīvotajos Balvu, Liepnas un Viļakas pagastos. To var uzskatīt par Ludzas apriņķa policijas pirmsākumiem.
Vēlāk izveidojās uzskats, ka Ludzas policijas dibināšana saistāma ar 1. jūniju /1920/, kad policijas organizēšanās Žaņa Grundmaņa vadībā sākās visā apriņķa teritorijā. Turpmāk 1.jūnijā tika svinēti Ludzas policijas svētki. Latgales policijas sākumi bieži tiek saistīti arī ar Latgales partizānu pulka darbību.

Turpmāk organizējās arī policija citos Latgales apriņķos (Daugavpils, Rēzekne, Jaunlatgale) un pilsētās (Daugavpils prefektūra, Rēzekne prefektūra, Ludzas prefektūra).
1920.gada februārī dibinājās arī Latvijas dzelzceļa policijas Daugavpils iecirknis un Rēzeknes iecirknis.

Ludzas apriņka policijas priekšnieki:
Nikolajs Vainovskis (21.09.1919-5.1920)
Žanis Grundmanis (5.1920-7.1923)
Antons Rancāns (7.1923-2.9.1925)
Jezeps Soikans (3.9.1925-19.9.1927)
Jāzeps Kalve (20.9.1927-20.8.1934)
Eduards Mauriņš (21.8.1934-16.5.1936)
Aleksandrs Kārkliņš (16.5.1936-7.1940)
Pāvils Hruckis (7.1940-1941), tautas milicija
Eduards Bondars (1941-13.10.1942)
K. Riekstiņš (1941)
Nikolajs Upītis (1942-1943)
Akmeņkalns (1944).

Iecirkņu priekšnieki:
I iecirknis (Ludza, Vienības iela 1) - Ādams Čigāns /?-20.4.1935/, Eduards Bonders /?-12.11.1938, pensionējies/, A.Beļavskis /1.10.1938-?/, Harijs Kažmers /1938-08.1940/, Augusts Samsons, tautas milicija /08.1940-?/.

II iecirknis (Kārsava) - Aleksandrs Utāns /20.9.1926-2.8.1930/, Aleksandrs Česla /1930-1940/, padomju - Nikolajs Gavrilovs /1940-?/

III iecirknis (Zilupe) - Pēteris Uspinskis /-1921/, Kārkliņš /1921-?/. Augusts Grosbergs /?-1925/, Jūlijs Jurevičs /1925-?/, Hermanis Kimerals /1925-?/, Žanis Pumpainis /?-1928/, Staņislavs Kursītis /1928-18.8.1930/, Konrāds Cipelis /18.8.1930-/, Eliass Vilcāns /1930-16.12.1931/, Nikolajs Opincāns /16.12.1931-1.1.1936/, Eduards Sakenfels /1.1.1936-?/

IV iecirknis (Vecslabada, līdz 1929.gadam - Poleščinas, Istras muižā) - Jezups Kalve /?-16.7.1923/, Hermanis Kimerals /v.i. 16.7.1923-1.10.1923/, Kārlis Mednis /1.10.1923-5.2.1926/, Nikolajs Opincāns /5.2.1926-16.12.1931/, Pēteris Ratinieks /16.12.1931-?/, Eliass Vilcāns /16.12.1931-?/, Jāzeps Ancāns, Eduards Lūsis /22.12.1934-/, Jēkabs Kalnozols /16.1.1935-/
V iecirknis (Varakļāni) - Eliass Vilcāns /16.12.1931-?/

Balvu iecirknis - Antons Lozda /-1923/, Benjamiņs Vucens /1923-/.

Rēzeknes apriņķa policija

Atsauces
  • Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis., 1930. 3.maijs.
  • Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis, 1923. 19.jūnijs.
  • “Ludzas apriņķa policija.” Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis. 1930. 3.maijs.
  • “Policijas dzīve.” Latvijas Sargs. 1935. 18.septembris.
  • “Pirms četriem gadiem. Latgales pirmā policija.” Policijas Vēstnesis. 1923. 19. jūnijs.