Latgales dati

1920. gada 14. janvāris

Līdz ar Daugavpils atbrīvošanu tiek veidota arī pilsētas policijas struktūra - prefektūra.
12. janvārī Daugavpilī ieradās jaunnozīmētais Daugavpils apriņķa priekšnieks Kārlis Berķis.
14. janvārī nozīmēts amatā pirmais Daugavpils policijas priekšnieks Kārlis Berķis, kurš līdz tam bija Daugavpils apriņķa policijas priekšnieks. 1920. gada 16. janvārī parakstīta prefektūras pirmā pavēle, kas bija krievu valodā. Ar 5. maiju lietota latviešu valoda.
1930. gada 28. janvārī svinēti 10 darbības gadi. Pasniegts karogs. karogs, kuru kā atzinibas un pateicības zīmi pasniedza Latviešu tirgotāju savienības Daugavpils nodala, pilsētas pašvaldība un ebreju tirgotāju organizācijas. Karoga vienā pusē lielais valsts ģerbonis ar devīzēm: «Par tikumību, likumību un kārtibu». Karoga otrā pusē Daugavpils pilsētas ģerbonis un uzraksts: «Daugavpils policijas pulks».
Daugavpils prefekti:
Kārlis Berķis (1920.01-1932.10). Ir ziņas, ka Daugavpils prefekts iecelts amatā 1919. gada 22. novembrī.
Nikolajs Janbergs (1932.10-1939.01)
Juris Krīgens (1939.01-1940.07).
.....
Roberts Blūzmanis (06.1941-?)
Prefektūras iecirkņi:
I iecirknis - Hermanis Kimerals, Jānis Indriksons /-28.11.1931/, Jānītis /28.11.1931-?/, Jāzeps Ancāns /1.2.1931-/, Ed. Janišs /?-1934/, Kārlis Bērziņš /11.5.1934-1.7.1936/, Alfrēds Kauķis /1936-07.1940/, Roberts Krasts /07.1940-?/, Vladislavs Rimvid-Mickevičs /07.1940-?/.
II iecirknis - Kārlis Mednis /?-1.10.1923/, Hermanis Kimerals /1.10.1923-/, Alfreds Maurezaks /-1.6.1925/, Antons Upenieks /1.6.1925-1927/, Jāzeps Dobiļinskis /1927-1932/, Salimons Linde /1932-1939/, Eduards Lūsis /1939-07.1940/, /Jānis Straumanis /7.1940-?/.
III iecirknis - Staņislavs Bogdans /-1.9.1924/, Augusts Ozoliņš /1.9.1924-24.10.1924/, Pēteris Ūdris /1932-1933/, Jānis Kārkliņš /22.12.1934-1.1.1936/, Nikolajs Opincāns /1.1.1936-07.1940/, v. i. Gorhards Butlers /07.1940-?/, arī Hermanis Kalniņš ? /07.1940/.
IV iecirknis - Jūlijs Jurevičs /?-1925/, Augusts Grosbergs /1.4.1925-1926/.

Daugavpils prefektūra 20.- 30.gados izvietota - prefekts un prefektūra Teātra ielā 4, 1. iecirknis Šosejas ielā 27, 2. iecirknis Rīgas ielā 18, 3. iecirknis Arodu ielā 1.

1941. gada jūnijā prefektūra darbību atjaunoja. Izvietota Virzas ielā 19., 1944. gadā prefektūra (arī 1.iecirknis) bija 3. janvāra ielā 3.
Prefekts Roberts Blūzmanis.
Kriminālpolicijas priekšnieks R. Ērglis,
politiskās policijas priekšnieks Opmanis un viņa palīgs — Lapše,
pasu nodaļas priekšnieks Vārpsalietis.
Prefektūras iecirkņi:
1. iec. - 3. janvāra 3 - рг-ks Sakārnis,
2. iec. - Rīgas 20 - pr-ks Z. Strazdiņš,
3. iec. - Arodu 1 - pr-ks Reinholds Keipāns,
4. iec. - Vidzemes - pr-ks R. Ērglis.
5. dzelzceļu iecirknis - pr-ks Kr. Burģelis.
6. iec. - Grīvā, pr-ka vietnieks H. Krūmiņš.
...
Daugavpils kriminālpolicijas vadība:
Dmitrijs Nikiforovs /02.1920-?/
Nikolajs Plass /-08.1920/
Nikolajs Darudzens /10.1920-121920/
Jānis Aleksandrovs /12.1920-05.1920/
Pāvels Redlihs /05.1920-?/
Butkevičs F.???
Plass Nikolajs Kārlis Heinrihs
Putniņš Jānis /01.1922.-09.1930/
Konrāds Rullis /09.1930-?/.
Skuja Pēteris /1938-1940/

Atsauces
  • “Daugavpils apriņķa policijas gada svētki.” Latgales Vēstnesis. 1935. 14.jūnijs.
  • “Pārskats par Iekšlietu ministrijas darbību mūsu valsts 5 gadu pastāvēšanas laikā.” Policijas Vēstnesis. 1923. 16. novembris.
  • “Daugavpils pilsētas prefektūras darbība.” Daugavpils Latviešu avīze. 1941. 17. jūlijs.
  • “Daugavpils policijas svētki.” Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis. 1930. 24. janvāris.
64a23f2c92773bf98726de6f747e7c2be87b922c
C1185731c2feb0eb10bb35b3724f2684027adbf6
E4fba1bcdf9a2cf7f460078d56d72b0f8f5c6735
75657d6bfca9263c2eaaafd75c5b61f6b48fb0c2
901b3abbbb3af87f8982624f4086f0febfb1c143
7d9b5fcda9c79c17cb57696c2bc7f67dee5989cf
696863d44939afe0035d4ff316503541faa49fd9
B980a6fbdf78892e9ebaceb4ca8d5d46f9fb1bcb