Latgales dati

1923. gada 2. maijs

Latgales prese ziņo par jauna literāri zinātniska un sabiedriskā žurnāla "Reits" iznākšanu. Redakcijā darbojās J.Rainis, V. Barkāns, Jānis Opincāns, Pēteris Baško. Žurnālu izdot Latgales studentu pulciņš "Izgleiteiba". Redakcijas adrese, Rīgā, Stabu ielā 54.
1923.–1924. gadā šajā žurnālā Rainis publicē galvenokārt savus agrīnā jaunromantiskā perioda (20. gs. sākuma) revolucionārās ievirzes tekstus, caurspīdīgas dabas alegorijas ar mājienu uz sabiedrības pārveidošanas nepieciešamību, nevis intelektuālo, filozofisko dzeju. Rakstīt un atdzejot latgaliski Rainim acīmredzami nozīmē arī atcerēties savas saknes, atgādināt par dzimtā novada kultūras bagātību un vērtību, kā politiķim un māksliniekam uzņemties starpniecību tautas vienotības stiprināšanā un, protams, paplašināt ne tikai savu atbalstītāju, bet arī savu lasītāju loku.

Atsauces
4837e8f94463be38582074b9a1a1e66f263af1d5