Latgales dati

Latgaliešu žurnāls "Reits"

Žurnāla redakcijas kolēģija ietilpa J.Opincāns, J.Rainis, B.Paško, V.Barkāns.
Iznāca 3 numuri no 1923. gada līdz 1924. gadam.

Datējums: 1923 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta periodika.lv
4feb077a603165ee1fee8b97151341ce9dd4932c