Latgales dati

1860. gada 28. marts

1860. gada 16. martā pēc vecā stila
Krievijas iekšlietu ministrs vēstulē informēja Moģiļevas arhibīskapu metropolītu Vaclavu Žilinski, ka atļauj dibināt Kalupes draudzi.
Uz to laiku Kalupē bija vecā koka baznīca, kurā kopš 1857.gada kalpoja savs mācītājs Silvestrs Beinarovičs. Tika celta jaunā baznīca un priesteru māja, tāpēc garīgais tēvs dzīvoja tuvajā Randaukā (Arendolē).
...
7.4.1860 / 26.03.1860
Moģiļevas arhibīskaps metropolīts Vaclavs Žilinskis informē Līksnas dekānu Kopnu par dekāna piedalīšanos draudzes zemes (33 desetīnas) iemērīšanā, kucipu izveidošanu, kā arī par jaunās draudzes teritorijā ietilpstošu foļvorku, saimniecību un iedzīvotājun (dvēseļu) saraksta izveidošanu.
...
5.11.1860 / 24.10.1860
Veikti visi nepieciešamie draudzes reģistrācijas un uzskaites darbi un līdz ar to Kalupes baznīca un draudze iesaksitīta kopējā draudžu un baznīcu sarakstā.
Pamatus jaunajai mūra baznīcai iesvētīja 1861.gadā.
Kalupes draudzes prāvesti:
1857-1890 Silvestrs Beinarovičs
1890-1891 Unikovskis
1891-1893 Jāzeps Andžejevskis
1893-1903 Felikss Ruiko
1903-1906 Jānis kazenas
1906-1912 Jānis Velkme
1912-1918 Gregors Začs
1918-1944 Vitālis Trebšo
un citi

Atsauces
  • Krūmiņš, A. Latgales koka baznīcas Romas katoļu draudzēs 18.gadsimtā. Rīga: Jumava, 2003. 24.lpp.
  • “Draudžu vizitacija 1935.godā.” Katõļu Dzeive, 1936. Nr.3, 93.-94.lpp.
  • Dažādu gadījumu un notikumu grāmata, kas attiecas uz Kalupes baznīcu kopā ar plebaniju un draudzi, priestera J.Beinaroviča sarakstīta 1858. gadā. Manuskripta kopija, 20 lpp.
C218d26567787f3014f1896106213f42ec1580a1