Latgales dati

1860. gada 4. aprīlis

23.3.1860 [v. st.]
Ar Moģiļevas arhibīskapa Vaclava Žilinska rīkojumu Nr. 619 dibināta Kalupes draudze, kas atdalīta no Līksnas draudzes.
Kalupes draudzes prāvesta pienākumus sāka pildīt Silvestrs Beinarovičs, kurš uz Kalupi bija norīkots jau 1857.gadā. Sākumā dzīvoja Arendolē, 1858.gadā pārcēlās uz dzīvi Kalupē. Tolaik Kalupē bija vēl vecā kaoka baznīca. Pamatus jaunajai mūra baznīcai iesvētīja 1861.gadā.
Kalupes draudzes prāvesti:
1857-1890 - Silvestrs Beinarovičs

Atsauces
  • Krūmiņš, A. Latgales koka baznīcas Romas katoļu draudzēs 18.gadsimtā. Rīga: Jumava, 2003. 24.lpp.
  • “Draudžu vizitacija 1935.godā.” Katõļu Dzeive, 1936. Nr.3, 93.-94.lpp.
C218d26567787f3014f1896106213f42ec1580a1