Latgales dati

1917. gada 7. aprīlis

1917. gada 25. martā pēc vecā stila
Pēterpilī dibināta Latgaliešu skolotāju biedrība, vēlāk savienība (vēlāk - Latgales skolotāju savienība). Pastāv līdz 1929. gada 26. jūnijam, kad apvienojās ar Latvijas skolotāju biedrību.
1917. gada 25. martā (7. aprīlī) Pēterpilī, Latgaliešu bēgļu palīdzības biedrības sēžu zālē notika pirmā sēde, kurā piedalījās 11 dibinātāji biedri: Valerija Seile, Felicija Brice, S. Brics (Silvija Brice?), Vera Daškeviča, M. Keiča, M. Ezupāne, M. Grebežs, L. Sudnīks, E. Vēžiniece, J. Lāča un A. Dirvinska.
Valdē ievēlēja: par priekšsēdi V. Seili (šai amatā palikusi visu biedrības pastāvēšanas laiku), priekšs. biedrs - F. Brice, sekretāre A. Dirvinska un kasiere Ž. Lāča.
1937. gadā, svinot biedrības 20 gadus, biedrības kopsapulcē A.Gori-Jone pārskata ziņojumā minēja, ka biedrība dibināta 1916. gada decembrī (datums nav norādīts) K.Skrindas dzīvoklī. Dibinātāji: K.Skrinda, V.Seile, A.Dirvinska, E.Vežinek, F.Brice. Statūtus uzrakstīja V.Seile. Zem statūtiem parakstījās: Valerija Seile, Felicija Brice, Eleonora Vēžiniece, Silvija Brice, Veronika Daškeviča, Anna Dirvane, Juzefa Lāča, Marija Keiča, Elžbeta Zeile, Anna Nagļa.

Atsauces
  • Skuja, V. “Latgales Skolotāju Centrālās biedrības 20 gadi.” Izglītības ministrijas mēnešraksts, 1937. Nr.4.
  • Seiļs, S. “Latgalīšu školotāju centrālōs bīdreibas leidzšinejais un tupmōkais dorbs.” Jaunais Vōrds. 1937. 22.aprīlis.
  • Seile, V. “Latgaolas školotāju bīdreibas dorbs 1917.-1918.gadā.” Latgolas škola, 1937. Nr.5, 97. - 100.lpp.