Latgales dati
Dzimusi 1888. gada 7. maijā Bukmuižas draudzē.
Izglītības darbiniece (skolotāja /Rēzeknes katoļu baznīcas latviešu pamatskola, 1918-1929, Ludzas ģimnāzija, 1921-1936, Ludzas pamatskola; direktore /Ludzas ģimnāzija, 1921-1923/). Ludzas ģimnāzijas (toreiz reālģimnāzijas) dibinātāja un pirmā direktore /03.10.1921–01.08.1923/.
Pēterburgas latgaliešu organizāciju dalībniece. Latgaliešu bēgļu meiteņu internāta vadītāja, latgaliešu teātra pulciņa dalībniece.
Ludzas sieviešu labdarības biedrības priekšsēdētāja, Katoļu sieviešu centrālbiedrības revīzijas komisijas locekle.
Pēc aiziešanas pensijā 1937. gadā dzīvoja Rundēnu pagastā pie vecākā brāļa.
No Monikas Seiles atmiņām izriet, ka F.Bricei uzdāvināta daļa Valerijas Seiles bibliotēkas grāmatu pēc institūta slēgšanas Daugavpilī.
S.Seiļs dienasgrāmatā raksta, ka 1967. gadā apciemojis Brices dzīvesvietu Ludzas rajona Paklanos, bet Brice bija jau mirusi un radinieki ieteikuši sazināties ar radinieku - Garīgā semiņara audzēkni Staņislavu Adamoviču.
Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni /V šķira, 1936/.
Mirusi Rundānu draudzē, kur dzīvoja pie vecākā brāļa Seimaņa 1954. gada 12. jūnijā.
Atsauces
  • “Dižcilts.” http://biographien.lv/B_dizc.html (26.11.2010).
  • “Pelnīta atpūta.” Latgales Vēstnesis. 1937. 10. septembris.
  • Seiļs, S. Dienasgrāmatas. 1924-1979. Daugavpils: Saule, 2016. 152. lpp.
  • “Pedagoģiskā un labdareibas dorbā.” Katõļu Dzeive, 1935. Nr. 3. 99.-100.lpp.
  • Novickis, A. “Atmiņas par Feliciju Bricis.” Latgolas Bolss. 1957.05.25.
  • “AUDZYNŌTŌJAS UN SABĪDRYSKAS DARBINEICAS PĪMIŅAI.” Latgolas Bolss. 1959.13. jūnijs.
74cb0c0e6b39c9fab3fe3650d0b8ad9d7fd64ba3
19d80407de85cebb71e42bf5b90d34eb5833544a