Latgales dati

1866. gada 17. oktobris

1866. gada 5. oktobrī pēc vecā stila
Ceļš būvēts kopš 1861. gada, sākotnēji satiksme tika atklāta posmā Daugavpils-Polocka.
Dzelceļa kopgarums ir 244 verstis (261 km).
Pieturas Latgales teritorijā:
- Juzefova (Naujene)
- Kreslavka (Krāslava)
- Balbinova (Indra).
No Daugavpils līdz Indrai toreiz vilciens gāja 2 stundas.

Atsauces
  • Сементовский А.М. Памятная книжка Витебской губернии на 1878 год. Витебск: Витебская губернская типография. C.213.
  • “Путеводитель по Российским железным дорогам и пароходным сообщениям, Сборник расписаний по железным дорогам России и основным пароходным линиям. Москва, 1877.” http://rr.aroundspb.ru/1877_Putevoditel_po_Rossijskim_zd_parohod.pdf (17.10.2019).
  • Герберг A. “Рождение Динабурго-Витебской железной дороги.” https://cyberleninka.ru/article/n/rozhdenie-dinaburgo-vitebskoy-zheleznoy-dorogi/viewer (05.06.2022).
74e9daa7ac96d8aeb1babcd68c227af6d87bb383
59cdd9385c0b6babb332c514bf99a09db0df2891