Latgales dati

D. Samborska-Kukuć: Hrabianka z Inflant Polskich (2014)

D. Samborska-Kukuć: Hrabianka z Inflant Polskich. Twórczość literacka Ludwiki Platerówny (1821-1897), Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2014, ss. 148.

527114dcd3f1156fb12e40b8c67b25eee30e3b4b