Latgales dati
Dzimusi 1966. gada 11. jūlijā.
Poļu zinātniece (filoloģijas habilitētā doktore).
Latgales (Inflantijas) vēstures pētniece.
Darbi:
2008 - Polski Inflantczyk. Kazimierz Bujnicki (1788-1878) – pisarz i wydawca, wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2008, ss. 538.
2014 - Hrabianka z Inflant Polskich. Twórczość literacka Ludwiki Platerówny (1821-1897), Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2014, ss. 148.
2015 - Ludwika Hipolita Plater, Dramat bez nazwy. Obraz sceniczny w 5 aktach na tle wypadków roku 1863, wstęp i oprac. D. Samborska-Kukuć, Łódź 2015, ss. 310.
Atsauces