Latgales dati

Rīgas latgaliešu kultūrveicināšanas biedrības valde (1927)

No kreisās:
1. Jadviga Kondrata, prec. Kindzule, dzīvesbiedrs Jezups Kindzulis
2. Pēteris Laurinovičs
3. Agnese Gari-jone
4. Grebežs, iespējams Staņislavs Grebežs
5. Donats Leišups, no Leišupu dzimtas, kurai piederēja Anna Leišupe - Andreja Švirksta dzīvesbiedre.

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Astrīdas Petaško privāts arhīvs. Fotogrāfijai pievienots A.Petaško teksts 3 lpp., 2003. janv.
3cd6587f511766dd88c5df50bb75271e29b4bd52