Latgales dati

Latgales laicīgās inteliģences sanāksme

Laicīgās inteliģences sanāksme (bez katoļu garīdzniecības pārstāvjiem). Iespējams, Latgales Zemnieku partijas sanākme (kongress) Rēzeknē 20.gs. 20. gados, jo priekšplānā partijas vadošie darbinieki - Valerija Seile (centrā), Vinca Barkāns (pa kreisi), Juris Pabērzs, Vladislavs Rubulis (pa labi).

Fotogrāfs: I.Taubkins Rēzeknē Datējums: 20.gs. 20. gadi Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Latgales Datu krājums
36fd8d8eb11465b701f9906d7c75925053897d08