Latgales dati
Dzimis 1850. gada 12. decembrī Zaļmuižas (Nautrānu) pagastā.
Literāts (dzejnieks).
Būdams pagasta rakstvedis, aizstāvēja zemnieku tiesības.
Dažkārt dēvēts par pirmo Latgales brīvības cīnītāju, pirmo latgaliešu revolucionāru.
Literatūrvēsturnieks T. Zeiferts "Latviešu rakstniecības vēsturē (1922-1925) par posmu (1856-1893) veidojis trīs nodaļas - Manteifelis, Miglinīks, Jūdžs.
Māsas bija ieprecētas Rancānos (Anna) un Kempos, no kurienes nāk Nikodems Rancāns un Francis Kemps - Pītera Miglinīka māsu bērni.
Miris 1883. gada 1. martā. Apbedīts Desetnieku kapos, ku 1971.gadā atklāts B.Buļa veidots kapa piemineklis.
Atsauces
  • Latkovskis, D. “Nacionalā atmoda Latgalē.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 1.februāris.
  • “Miglinīks Pīters.” Grām.: Latvijas padomju enciklopēdija: 10 sējumos /galv. red. P.Jērāns. 6.sēj. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985. 665.lpp.
  • “Miglinīks Pīters.” Grām.: Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1992. 224.lpp.
  • “Pirmō latgalīšu revolucionara atmiņa.” Straume, 1932, Nr.4., 22.lpp.
  • Zeile, P. “Latgales gaismas saucējs. Līdzās Auseklim — Pīters Miglinīks.” https://www.vestnesis.lv/ta/id/13050 (08.10.2016).
B9e3b32f936814d9afc51fa89eca4a67fbdedfd2
5d6dfebc3b54afc7027a3579b1f78d5b6bc81614