Latgales dati

1920. gada 20. marts

Notiek oficiāla DAUGAVPILS LATVIEŠU BIEDRĪBAS (DLB) atjaunošanas sanāksme. Sanāksmi sagatavoja pagaidu valde J.Stenceļa vadībā (presē vairākkārt minēts kā A.Stencelis). Vēl valdē ietilpa J.Cālītis, Krišs Freimanis, M.Dobkalns.
Biedrības aizsākumi meklējami 1900.gadā, kad nodibināta gubernatora atļautā Sadraudzības biedrība iniciatoru pieprasītās Daugavpils latviešu biedrības vietā. Sadraudzīgā biedrība nebija populāra.
Latviešu biedrība Daugavpilī darbību uzsāka 1917. gadā. Zināmas vairākas jaunās biedrības aktivitātes. Piemēram, 1917. gada 7. jūnijā biedrības valde nosodīja Latviešu strēlnieku kongresa 17. maija (30.maija) rezolūciju par neuzticības izteikšanu Krievijas Pagaidu valdībai un aicinājumu nodot visu varu strādnieku, zaldātu un zemnieku deputātu padomēm.
Pirms 1940.gada literatūrā tika izteikts viedoklis, ka par DLB pirmsākumiem uzskatāma 1904.gadā dibinātā Grīvas latviešu biedrība.
1920. gada atjaunošanas sanāksme notika Juttas namā Zaļā ielā 38, (tag. Imantas iela, nams nav saglabājies), kas bija biedrības mītne līdz 1925.gadam. Iekārtas telpām tikušas atsūtītas no Rīgas ar ģenerāļa J.Baloža atbalstu. Turpmāk biedrība izvietojās Iebraucamajā ielā 4 (tag. Mihoelsa iela). Šīs telpas paplašinātas, izremontētas 1927. gada novembrī. 1934. gadā tiek ziņots, ka 1935. gadā uzsāks jauna nama celtniecību Baznīcas laukumā (tag. Vienības laukums), nama projekta autors pilsētas inženieris Vītols. Šī ideja turpmāk pārtapa par vērienīga nama celtniecību. 1937. gadā par biedrības mājvietu kļūst jaunuzbūvētais Vienības nams.
Biedrības atjaunošanā nopelni bijuši Laveniekoviem (2 personas), miertiesnešiem Dzenim un Ducmanim. Presē vairākkārt minēts 1921. gada 21. februāra valdes sēdes protokols, pēc kura var spriest par valdes sastāvu - J.Zarāns (priekšsēdētājs), J.Stencelis (saimniecības pārzinis), A.Švirksts (sekretārs), B.Cīrulis (biedrzinis), S.Pabērzs (kasieris), E.Laveniekova (kasiera biedrs), Jānis Lecons (valdes loceklis).

Nozīmīgākie fakti biedrības darbībā:
1917. gadā izveidota biedrība (nav ziņu par 1918. un 1919. gadu)
1921. gada 21.februārī uzrakstīts pirmais biedrības protokols
1920. gada 24. februārī izveidota biedrības pagaidu padome
1921. gada 6. martā biedrības atjaunošanas svinības
1926. gada 28. septembrī dibināta DLB komercskola pieaugušiem
1927. gada 20. septembrī dibināta Dāmu komiteja (priekšniece Treigute)
1929. gada 21. februārī atzīmēta atjaunošanas 10. gadadiena
1942. gada 14. martā nenotiek paredzētā biedrības atjaunošanas sanāksme. Oficiālais iemesls - epidēmijas izplatība
1943. gada 10. jūnijā Iekšlietu ģenerāldirektors reģistrē Daugavpils latviešu biedrību.Atjaunots biedrības koris (R.Skudras vadībā) un Dāmu komiteja (A.Malvesas vadībā)
1944. gada 3. februārī kopā sanāk biedrības atjaunošanas pagaidu valde J.Brauera vadībā. Adrese - Saules iela 14
1944. gada 19. martā Daugavpils latviešu biedrības atjaunošas sēde un svinīgs koncerts Vienības nama teātra zālē
1944. gada 26. martā notiek biedrības biedru kopsapulce (pēdējā?). Sapulci vadīja V. Laveniekovs
1944. gada 4. maijā valde sēdē uzņemti jauni (pēdējie) biedrības biedri. Kopējs biedru skaits - 378 biedri
1944. gada 14. jūnijā deportēto peimiņas dienas pasākumi Daugavpilī, kur pēdējo reizi iesaistās DLB
1988. gada beigas - DLB atkārtoti atjauno savu darbību
2007. gada 14. aprīlī atzīmēta DLB 90 gadu jubileja.
.............
DLB vadītāji - valdes priekšsēdētāji:
valdes priekšsēdētājs R.Bokums (1917)
pagaidu valdes priekšsēdētājs Jānis Stencelis (1920-?)
valdes priekšsēdētājs Voldemārs Lielmežs (1924-5.5.1925)
valdes priekšsēdētājs Fridrihs Anže (5.5.1925-1931)
biedrības priekšnieks Jānis Brauers (1944)

Mūsdienu biedrības (valdes) priekšsēdētāji:
Aivars Kehris
Jānis Kokins
Ilga Upeniece /2004-/
Viktors Petrovs
Ligita Stašāne
Sarmīte Ķikuste
Jānis Bružiks
Genovefa Barkovska

...............
DLB valde sastāvi:
- Valde (1917) : R.Bokums (priekšnieks), K.Kalniņš, M.Dobkalns, Emīls Prauliņš, Jānis Jesse, Dzērve, Krišs Freimanis, J.Zukulis.

- Pagaidu valde (ievēlēta 24.2.1920): Jānis Stencelis (priekšsēdētājs), J.Cālītis, Krišs Freimans, M.Dobkalns.

- Valde (presē minēta kā pirmā valde 1921 ?.gadā): Jānis Stencelis (priekšsēdētājs), K.Dauge, J.Zaķis, J.Zarāns, Sebastiāns Pabērzs, Jānis Sniķeris, Jānis Lecons.

- Valde (ievēlēta 5.5.1925): F.Anže (priekšsēdētājs), K.Žagata (sekretārs), Mārtiņš Abuls, Jānis Vedējs, Krisons, Berķis, Volonts.

- Valde (ievēlēta 19.6.1927): F.Anže (priekšnieks), J.Volonts (biedrs), K.Žagata (sekretārs), P.Laizāns (kasieris), S.Pabērzs, Jānis Vedējs.

- Valde (ievēlēta 27.11.1929): J.Skudra, P.Laizāns, O.Berkolds, Z.Vizulis, B.Rudāns, V.Latkovskis, Jānis Vedējs.

- Valde (kādā 1932.gada ziņojumā minēta): K.Žagata, A.Kalējs, V.Krūmiņš, K.Gulbis, J.Kalniņš.

- Valde 1933: Osvalds Berkolds (priekšsēdētājs)

- Valde (ievēlēta 23.4.1933): Jānis Volonts (priekšsēdētājs biedrs), K.Žagata (sekretārs), Eduards Millers (priekšsēdētājs), Krūmiņš (biedrzinis), Egle (mantzinis), Vītols (sekretāra biedrs), Kalējs (kasieris).

- Valde (ievēlēta 1936.gadā): Pēteris Ģībietis, Nikolajs Jansbergs, Aleksandrs Kociņš, Rūdolfs Bangerskis, Kārlis Samtiņš, Nikolajs Dūze, Eduards Zariņš, Artūrs Dzērve, Jānis Pubulis, Alfrēds Jūlijs Vēvers, Konstantins Ozoliņš, Jānis Vedējs.

- Valde (ievēlēta 1939.gadā): N.Dūze (priekšnieka vietnieks), N.Dzērve (sekretārs), Pēteris Skuja (sekretāra vietnieks), Edurards Zariņš (biedrzinis), Francis Zeps (kasieris), Pēteris Ģibietis (mantzinis), Reinholds Folkmanis (mantziņa palīgs).

- Valde (ievēlēta 1940.gadā):
1940.gada sākumā Lavenieku nomainīja A.Feils. Valdē ievēlēti v. N. Ābeltiņš un plkv. A. Liepiņš. Amati sadalīti: Andrejs Švirksts (valdes priekšsēdētājs un priekšnieks), Eduards Zariņš (priekšnieks vietnieks), Pēteris Skuja (biedrzinis, Pēteris Ģībietis (mantzinis), Rinholds Folkmanis (mantziņa palīgs), Artūrs Dzērve (sekretārs).
.....
Pagaidu valde (1941. gada rudenī): K.Ozoliņš (piekšsēdētājs), agrākie valdes locekļi - A.Lucāns, J.Sniķeris, E.Kalējiņš, F.Zeps, kā arī O.Štāls, V.Zaķītis, I.Tepfers, A.Rutmanis (viņa vietā 1943. gadā - J.Niedra, J.Kamaldnieks, J.Brauers).

Atjaunotās biedrības valde (veidošanās stadijā 1944.gadā): Jānis Brauers (priekšsēdētājs), I.Tepfers (vietnieks), Krišs Blitte (vietnieks), A.Vīksna (sekretārs), V.Zaķītis (sekretāra vietnieks), Ēvalds Kalējiņš (kasieris), J.Sniķeris (kasiera vietnieks), E.Krastiņš (biedrzinis), E.Eglītis (kasiera vietnieks), J.Druseiks (mantzinis), Imants Sveilis (darbvedis). Valdē ietilpa Juliāns Cabulis.
...............
DLB komisijas un to vadītāji:
- Saimnieciskā komisija - Eduards Zarīņš,
- Izglītības komisija - B.Cīrulis, K.Dāvis
- Sociālā (sociālās apgādības) komisija - Sniķeris,
- sabiedriskās aizgādības komisija - E.Kalējiņš,
- izdevnievības - O.Jubass,
- sarīkojumu - S.Dilāns
- pārvaldes - J.Dobulis,
- vēstures - P.Skuja,
- tehniskā Kārlis Samtiņš,
- tūrisma kopa - K.Upītis
- šaha sekcija - G.Jurevičs,
- dziedāšanas sekcija - Alfreds Feils.
- Dāmu komiteja (dib. 13.1.1927) - E.Skuja

Mūsdienu DLB Goda biedri:

Atsauces
 • “Daugavpils latviešu beidrības padomes un valdes vēlēšanas.” Daugavas Vēstnesis. 1925. 15. maijs.
 • “Daugavpils latviešu biedrības darbība.” Latgales Ziņas. 1928. 23. novembris.
 • “Daugavpils latviešu biedrības jaunā valde.” Latgales Ziņas. 1929. 29. novembris.
 • “Daugavpils latviešu biedrības padomes sēde.” Latgales Ziņas. 1933. 28. aprīlis.
 • R, K. “Latvietis - latviskai idejai.” Latgales Vēstnesis. 1936. 7. janvāris.
 • “Rosība Daugavpils latviešu biedrības dzīvē.” Latgales Vēstnesis. 1939. 3. aprīlis.
 • “Balsis no publikas.” Baltijas Vēstnesis. 1917. 16. jūnijs.
 • Liepa, A. “Daugavpils Latviešu biedrības 10 gadu atjaunošanas svētki/.” Laiks, Ņujorka. 1993. 20. marts.
 • Barkovska, G. “Daugavpils Latviešu biedrībai – 90.” Laiks, Ņujorka. 2007. 3. marts.
 • “Daugavpils latviešu biedrības darbība.” Latgales Ziņas. 1928. 23.novembris.
 • “Par latvisku kultūru. Daugavpils latviešu biedrības darbības sākums.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 4. maijs.
 • “Balsis no publikas. Protests.” Baltijas Vēstnesis. 1917. 16. jūnijs.
 • “Sabiedriskā dzīve Daugavpilī.” Latvis. 1924. 10. janvāris.
99d8910806d86b96609f9d06e2cfcd9414ecbb3b
5137c6941c172fc4e8ffc2da32bea6ac431075f7