Latgales dati
Dzimis 1882. gada 8. aprīlī Preiļu pagastā Cišu sādžā Antona un Teklas Volontes (Vaivodes) 5 bērnu ģimenē.
Valstsvīrs (Labklājības ministrs /01.01.1938-20.06.1940/),
pašvaldību darbinieks (Daugavpils pilsētas domes loceklis /1922-1928/; pilsētas vecākais /1923-1937/).
Apbalvots ar Atzinības krustu (I šk., 1938).
Deportēts uz Vjatlagu ar ģimeni no Rīgas /F.Gaiļa iela/ 1941. gadā. Līdz arestam dzīvoja Rīgā Alberta ielā 12, dzīv. 14.
Ir publicēts deportācijas laika fotouzņēmums.
3 bērni - dēls Aleksandrs /1912/, meita Adele /1914/, vēl meita?
Brālis Justīns Volonts,
Mazmeita Elizabete Roķe, ciempjās Daugavpilī sakarā ar vectēva 130 gadiem veltītajiem pasākumiem.
Miris 1943. gada 16. martā izsūtījumā Vjatlagā.
Atsauces
  • Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs. Rīga, Latvijas Valsts arhīvs: Nordik, 2007. 451.lpp.
  • “Volonts Jānis.” Grām.: Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 141.-142.lpp.
  • “Volonts Jānis.” Grām.: Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 537.lpp.
  • Kirillova, L. “Volontu dzimta no Anspokiem.” Novadnieks. 2011. 25.novembris [foto].
  • “Ievadvārdi (foto).” Grām.: Heinrihs Strods un Vladimirs Veremjevs (sastādītāji). Latvijas pilsoņu martiroloģijs Vjatlagā 1938–1956 (2567 Vjatlaga mocekļu īsbiogrāfijas). Rīga, 2006. 27. lpp. http://doc.mod.gov.lv/lv/gramatas/VJATLAG/.
  • “Labklājības ministrija. Vēsture.” http://www.lm.gov.lv/text/73 (27.11.2014).
  • Strods, H. citi. “Latvijas pilsoņu martiroloģijs Vjatlagā 1938–1956 - Ciltskoki.lv.” http://doc.mod.gov.lv/lv/gramatas/VJATLAG/files/vjatlag_2006.pdf (05.09.2018).
  • “Tikšanās ar J. Volonta mazmeitu Elizabeti Roni.” http://www.dnmm.lv/lv/Jaunumi/1/1116/Tiksanas-ar-J_-Volonta-mazmeitu-Elizabeti-Roni (22.09.2021).
  • “Jānim Volontam – 140.” https://www.daugavpils.lv/kultura/kulturas-zinas/janim-volontam-140 (09.04.2022).
E7d72bcd6bb1bd57c0532359fccad3ff75a799f4
727d8b7417b46526cfc6df4473d8066b449cca06
27c37ac7a40d27922cb3e0a25ff5f27912204c61
097a38500532fbd907b817f328a8fa22c1665e4b
978e9f6bcf1aa5ae85a3693c3de06176a5a0d9d3
24417ecc56b355d1697611a66384f50ce430e510
Eaedec314e893e898c68a64dc9be74851156b11e
529a0b139b7653e56154305a2bf0d3b35e1de16a
Fe5636dd641b15b18fa7c7952bc328cf11e16dc8
0a9165930b1a34cd7cf7213959b5f2e02c34c3eb