Latgales dati
Dzimis 1882. gada 8. aprīlī Preiļu pagastā Cišu sādžā Antona un Teklas Volontes (Vaivodes) 5 bērnu ģimenē.
Valstsvīrs (Labklājības ministrs /01.01.1938-20.06.1940/),
pašvaldību darbinieks (Daugavpils pilsētas domes loceklis /1922-1928/; pilsētas vecākais /1923-1937/).
Apbalvots ar Atzinības krustu (I šk., 1938).
Deportēts uz Vjatlagu ar ģimeni no Rīgas /F.Gaiļa iela/ 1941. gadā. Līdz arestam dzīvoja Rīgā Alberta ielā 12, dzīv. 14.
Ir publicēts deportācijas laika fotouzņēmums.
3 bērni - dēls Aleksandrs /1912/, meita Adele /1914/, meita Margarita, 1920-1949.
Brālis Justīns Volonts,
Mazmeita Elizabete Roķe, ciempjās Daugavpilī sakarā ar vectēva 130 gadiem veltītajiem pasākumiem.
2022. gadā Preilu pilsētas kapos atklāts Volontu dzimtas pieminas akmens. Tas veltits Preiļu pagasta Cišos dzimušajam Jānim Volontam (1882-1943), vina vecākiem Antonam (1844-1916) un Teklai (1852-1920), sievai Alvīnei (1877-1915) un meitai Margaritai (1920-1949).
Miris 1943. gada 16. martā izsūtījumā Vjatlagā.
Atsauces
  • Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs. Rīga, Latvijas Valsts arhīvs: Nordik, 2007. 451.lpp.
  • “Volonts Jānis.” Grām.: Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 141.-142.lpp.
  • “Volonts Jānis.” Grām.: Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 537.lpp.
  • Kirillova, L. “Volontu dzimta no Anspokiem.” Novadnieks. 2011. 25.novembris [foto].
  • “Ievadvārdi (foto).” Grām.: Heinrihs Strods un Vladimirs Veremjevs (sastādītāji). Latvijas pilsoņu martiroloģijs Vjatlagā 1938–1956 (2567 Vjatlaga mocekļu īsbiogrāfijas). Rīga, 2006. 27. lpp. http://doc.mod.gov.lv/lv/gramatas/VJATLAG/.
  • “Labklājības ministrija. Vēsture.” http://www.lm.gov.lv/text/73 (27.11.2014).
  • Strods, H. citi. “Latvijas pilsoņu martiroloģijs Vjatlagā 1938–1956 - Ciltskoki.lv.” http://doc.mod.gov.lv/lv/gramatas/VJATLAG/files/vjatlag_2006.pdf (05.09.2018).
  • “Tikšanās ar J. Volonta mazmeitu Elizabeti Roni.” http://www.dnmm.lv/lv/Jaunumi/1/1116/Tiksanas-ar-J_-Volonta-mazmeitu-Elizabeti-Roni (22.09.2021).
  • “Jānim Volontam – 140.” https://www.daugavpils.lv/kultura/kulturas-zinas/janim-volontam-140 (09.04.2022).
  • “Preilos atklâts piemiņas akmens Volontu dzimtai.” Latgales Laiks. 2022. 26. augusts.
E7d72bcd6bb1bd57c0532359fccad3ff75a799f4
727d8b7417b46526cfc6df4473d8066b449cca06
27c37ac7a40d27922cb3e0a25ff5f27912204c61
097a38500532fbd907b817f328a8fa22c1665e4b
978e9f6bcf1aa5ae85a3693c3de06176a5a0d9d3
24417ecc56b355d1697611a66384f50ce430e510
E1a2195316d3e990c17a1a18b9d67cc39cc26217
Eaedec314e893e898c68a64dc9be74851156b11e
529a0b139b7653e56154305a2bf0d3b35e1de16a
Fe5636dd641b15b18fa7c7952bc328cf11e16dc8
11b34f46be6224ae631f53b945f57561581289c4
0a9165930b1a34cd7cf7213959b5f2e02c34c3eb