Latgales dati
Dzimis 1902. gada 28. jūnijā Ludzas apriņķa Rugāju pagasta Jaundaudzenēs Saeimas deputāta Gustava Ozoliņa ģimenē.
Jurists (miertiesnesis /Daugavpils, 1928-1937/, apgabaltiesas priekšsēdētājs /Daugavpils,1941-1943/),
sabiedrisks darbinieks (Daugavpils Latviešu biedrības pagaidu valdes priekšsēdētājs /1942.03.-1944.02./),
sabiedrisks darbinieks (Daugavpils Latviešu biedrîbas padomes loceklis un Apgåda komisijas priekßsédétåjs, Latvijas Sporta biedrîbas Daugavpils nodaļas, Latgales Patronåta biedrîbas, Daugavpils Latvießu kråjaizdevu sabiedrîbas, Latvijas Tiesnešu biedrîbas biedrs, LZS Daugavpils nodaļas biedrs /1929–1934/).
Bijis Daugavpils aizsargu pulka sakaru bataljona atjutants.
Miris 1987. gada 16. februārī Zviedrijā.
Atsauces
  • “Ozoliņš Konstantins.” Grām.: Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 367.lpp.
  • “Konstantina Ozoliņa piemiņai.” Laiks. 1987. 25. aprīlis.
  • “Jaunā darba vietā.” Latgales Vēstnesis. 1937. 20. septembris.
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 376. lpp.
0b2b7919f29f1c4d733e09deb478eb1e45900c44
22812bc817ebe8a9d5383035a7057ccf434e0f31
13db4db2393e080e19ce52c80fe3aef9bed49e63
Ace71b41d7f8715b24781f32e7ae6fdebec9e429