Latgales dati

1922. gada 22. augusts

1920.gada sākumā darbojās sabiedrības pārstājvu izvirzīta darbinieku dome E.Sinkela vadībā.
Pirmās demokrātiskās vēlēšanas notika 1920. gada 20. jūnijā.
Saskaņā ar pastāvošo likumdošanu jaunajā domē 1922. gada 22.-23. augustā ievēlēti 60 domnieki:
Leonīds Predtečenskis, A. Zaciepins, M. Zikovs, G. Sadovskis, N. Mikulins, N. Maizels, I. Levins, M. Kremers, Perecs Meiksins, S. Benigsons, Eižens Zinkels, Aleksandrs Kopelovskis, Ābrams Kopelovskis, B. Maizels, E. Gordins, I. Glinterniks, F. Fains, E. Rafalovičs, K. Bumeisters, Otto Luttermans, J. Rudzis, Stefans Kirillovs, Meletijs Kaļistratovs, Grigorijs Jeļisejevs, S. Petunovs, J. Hutelionoks, S. Ravdins, O. Stačunskis, H. Etkins, Jans Jutta, J. Rupais, Mārtiņš Abuls, Jānis Lecons, B. Veržbickis, I. Veržbickis, Jānis Mončinskis, S. Sirevičs, L. Čehovičs, Konstantins Muļķis (vēlāk Zēbergs), J. Baužiks, V. Golonbeckis. V. Beinarovičs, Antons Pučko-Bogdans, F. Gnedlers, I. Geikins, D. Čamans, Edvards Mirovičs, V. Tamans, E. Vijčinskis, A. Ciškevičs, Mendels Glinterniks, S. Gurvičs, R. Gurevičs, Ruvins Cvi, Ābrams Štorhs, S. Garkavi, J. Edelsteins, Julijans Vaivods, S. Ivbuls, A. Vasiļjevs.
Ievēlēto sarakstā bija viena sieviete.
Pēc preses vērtējuma - kreisā spārna politiķi (14-15 vietas), nacionālajā sarakstā pārsvars bija poļiem (16 vietas), latgaliešiem - 2 vietas (Staņislavs Ivbulis un ?)..

Daugavpils pilsētas domes vēlēšanas tika rīkotas arī:
1925. gadā
1928. gadā
1931. gadā

Atsauces
  • “Daugavpils pilsētas valde.” Valdības Vēstnesis. 1922. 19. septembris.
  • “Daugavpils pilsētas valde.” Valdības Vēstnesis. 1925. 9. oktobris.
  • “Vēlēšanu iznākums Daugavpilī.” Sociāldemokrāts. 1922. 26.augusts.