Latgales dati
Dzimis 1884. gada 22. septembrī Kalupes pagastā Morkonišķos Staņislava un Marijas, dzim. Lazdānes.
Politiķis (1., 2., 3., 4. Saeimas deputāts /Latgales vēlēšanu apgabals, kristīgo zemnieku partija, 1922-1934/),
valstsvīrs (zemkopības ministra biedrs /05.1926-07.01.1927; 1928-1931/, satiksmes ministrs /1933-1934/),
sabiedrisks darbinieks (biedrības "Saule" priekšsēdētājs),
pašvaldību darbinieks (Daugavpils apriņķa valdes loceklis, Kalupes pagasta padomes priekšsēdētājs /10 gadi/).
Presē bija ziņas, ka 1923. gadā ar muižas pārvaldnieka - pilnvarnieka Valentinoviča starpniecību nopircis Kalupes muižas centrā 17 desetīnas, savukārt 1934. gadā par 40.000 Ls nopircis Kalupes muižu. Īpašumā līdz 1944. gadam saimniekojusi māsa Tekla Ivbule (1894-1971), pēc tam slēpusies?, apbedīta Līksnas pagasta Mišteļu kapos. Apbedījums iepretim kapu kapličai.
Apbalvots ar Atzinības krustu /5. šķira/. Apbalvojumu pasniedza Daugavpils apriņķa vecākais agronoms Jūlijs Treiguts 1939. gadā vakarēšanā Kalupes pagastā.
Ir versija, ka bijusi minimāla izglītība.
Dzīvesbiedre Helēna Borbala (25.01.1904, Barkavas pag.-?), arhitekta Staņislava Borbala māsa (27 gadi). Laulība noslēgta Kalupes baznīcā 1931. gada 25. augustā, ceremoniju vadīja bīskaps Jāzeps Rancāns, klāt bija ap 80 dalībnieku. Tolaik Helēna bija zobārstniecības studente /1924-1926, nepabeigtas studija/. Dzimusi Pēterburgā, mācījusies Rīgas poļu vidusskolu. Ģimene dzīvoja Antonijas ielas namā. 1957. gadā Helēna pēc amnestijas atgriezās Latvijā, dzīvojusi Vecāķos (Staņislava Borbala mājā?), turpat apbedīta,
Miris 1941. gadā izsūtījumā.
Atsauces
  • “Satiksmes ministrs S.Ivbulis.” Latvijas Sargs. 1933. 25. marts [foto].
  • “Jaunie muižnieki.” Latvijas Sargs. 25.5.1934.
  • “Paziņojums.” Valdības Vēstnesis. 2.11.1931.
  • “Ivbulis Staņislavs.” Grām.: Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 65.-66.lpp.
  • Kokins, S. “Kolupa bazneica.” Katõļu Dzeive, 1931. Nr.3., 86.-87.lpp. [foto].
  • “Jaunie muižnieki.” Latgales Ziņas. 1934. 25. maijs.
  • “Nalykumeigi zemes darejumi.” Latgalīts. 1923. 14. marts.
  • “Zemkopības viceministra kāzas.” Pēdējā Brīdī. 1931.08.27.
  • “Es gan negribētu būt politiķe – saka jaunā satiksmes min. kundze.” Pēdējā Brīdī. 1933.03.24.
  • “Tekla Ivbuls.” https://cemety.lv/public/deceaseds/1313911?type=deceased (22.09.2023).
26375f0348e5e2a0496ac14e2c9beaa62e2a088f
E613d857f2abdcda7e09918115093fe7b9443a64
1a5d423abebf8f3509f19f4db3dd31d1be2246d7
74cb0c0e6b39c9fab3fe3650d0b8ad9d7fd64ba3
1a7adc4dca9850e87dc0ad1be15695ae13467e6f
B8f2ef8bda6f3b38246002953adfce53e61bdee7
Ecbc2a94974d2dcb02daf629cbe5a3fb8e2adb2c
800160e81b715f476170bfd5e89d87f05555336f
77ffbb8246ab19ff4effb3e9996ff7c7174a6247
894203e0f0b2e1481dee17d8fbfd01465465a94c
D0df404c29c907e6b8ecd353d2fb2b958aa9f051
Cd8a4f1aec15bee65a5a62676f2a3fcab64b4341