Latgales dati
Dzimis 1858. gada 16. februārī Novoaleksandrovskå (tagad Zarasi Lietuvå).
Jurists (Daugavpils apriņķa prokurors /1918/; pirmais zvērinātais advokāts Latgales apgabaltiesā),
pašvaldību darbinieks (1922 IX ievéléts Daugavpils pilsétas domé no Poļu saraksta. 1925 kandidéjis Daugavpils pilsétas domes véléšanås no Katoliskå poļu sabiedrisko organizāciju un poļu strådnieku saraksta),
diplomāts (pirmais Polijas konsuls (konsula aģents) Daugavpilī /1920-1921/.
Advokātu biroja vadītājs Daugavpilī /?-1926/.
Polijas konsuli Daugavpilī /1920-1939/
1920-1921 - Stanisław Syrewicz, agent konsularny
1921-1930 – ppłk. Michał Marian Świerzbiński, konsul
1930-1935 – Mieczysław Babiński, konsul
1935-1938 – Tadeusz Buynowski, konsul
1938-1939 – Marian Somiczek, konsul
Miris 1926. gada 7. jūlijā Rīgā. Apbedīts Daugavpils katoļu kapos.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 447. - 448. lpp.
493ea5c541d0e12b97f787979ddd5094aca2053d