Latgales dati
Dzimis 1858. gada 16. februārī Novoaleksandrovskå (tagad Zarasi Lietuvå).
Jurists (Daugavpils apriņķa prokurors /1918/; pirmais zvērinātais advokāts Latgales apgabaltiesā),
pašvaldību darbinieks (1922 IX ievéléts Daugavpils pilsétas domé no Poļu saraksta. 1925 kandidéjis Daugavpils pilsétas domes véléšanås no Katoliskå poļu sabiedrisko organizāciju un poļu strådnieku saraksta),
diplomāts (pirmais Polijas konsuls (konsula aģents) Daugavpilī /1920-1921/.
Advokātu biroja vadītājs Daugavpilī /?-1926/.
Polijas konsuli Daugavpilī /1920-1939/
1920-1921 - Stanisław Syrewicz, agent konsularny
1921-1930 – ppłk. Michał Marian Świerzbiński, konsul
1930-1935 – Mieczysław Babiński, konsul
1935-1938 – Tadeusz Buynowski, konsul
1938-1939 – Marian Somiczek, konsul
Jēkabsons, Ē (2007): S. Sirevičs dzīvoja Daugavpilī, bija zvērinātais advokāts un guva ievērību jau Satversmes sapulces vēlēšanu priekšvakarā 1920. gada aprīlī kā “poļu saraksta” vēlētāju sapulču galvenais runātājs.
1920. gadā poļu deputāti izvirzīja par Daugavpils pilsētas galvas amata kandidātu advokāta S. Sireviča kandidatūru. Vienlaikus viņš bija (no 1920. gada februāra) Polijas goda konsuls Daugavpilī. Tas izraisīja latviešu sabiedrības sašutumu, jo viņš vācu okupācijas laikā 1918. gadā bija Daugavpils apgabala prokurors un uz viņa apsūdzības pamata tika apcietināts sabiedriskais darbinieks, vēlākais Satversmes sapulces deputāts J. Pabērzs".
2023. gada 16. novembri iesvētīts atjaunotais kaps. Piedalījās Polijas vēstniece Latvijā Monika Mihališina.
Miris 1926. gada 7. jūlijā Rīgā. Apbedīts Daugavpils katoļu kapos.
Atsauces
  • Jēkabsons, Ē., Ščerbinskis, V. (sast.). Latvijas advokatūra, 1919–1945. Zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi biogrāfijās. Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Latvijas valsts vēstures arhīvs, 2007. 447. - 448. lpp.
  • Jēkabsons, Ē. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920.gadā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 200. lpp.
  • Jēkabsons, Ē. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920.gadā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 167, 195. lpp.
493ea5c541d0e12b97f787979ddd5094aca2053d
A6529829aea4ce7599a21398637e277c9cf28391
E9d59b31011a3f341766642caa9bd2e762140265
913ceb6fd38f10154818d3240d9c096ed1eca1da