Latgales dati
Dzimusi 1925. gada 31. oktobrī.
Zinātniece (psiholoģijas doktore),
izglītības darbiniece (Daugavpils skolotāju institūta Pedagoģijas un psiholoģija katedras vadītāja /1957-1965/).
Pēc Daugavpils skolotāju institūta direktora K.Grašmaņa (L.Prindules dekāns studiju laikā Latvijas valsts pedagoģiskajā institūtā) ielūguma sāka strādāt Daugavpilī 1957.gada 12. okotobrī. Pārcelta darbā uz Liepājas skolotāju institūtu 1965. gada 1. oktobrī.
Daugavpils zonālā valsts arhīva materiālos minēts vārds "Lidija".
Mirusi 2013. gadā.
Atsauces
  • Medveckis, A. “Daugavpils un Liepājas krustpunkti akadēmiska personāla bibliogrāfiskās pētniecības avotos.” Grām.: Vēsture: Avoti un cilvēki: Humanitārās fakultātes XXIV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XVIII = Proceedings of the 24st International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XVII / Daugavpils Universitāte; atb. red. I. Saleniece. Daugavpils: Saule, 2015. 173. - 183. lpp.