Latgales dati
Dzimusi 1960. gada 15. maijā.
Izglītības darbiniece (Daugavpils Universitātes docētāja),
zinātniece (filoloģijas doktore /2014/, Vācu filoloģijas katedras vadītājas p.i.).
2014. gada 20. novembrī Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes promocijas padomes sēdē aizstāvēja promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai literatūrzinātnes nozarē cittautu literatūras vēstures apakšnozarē.
Promocijas darba tēma „Pasaules ainas pamatmodeļi T. Štorma prozā (1847 – 1865)”. Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.habil.philol., prof. F.Fjodorovs.
Ģimenē 3 meitas - Olga, Ksenija, Vera Taļerko (mūziķe /24.11.1989)./
A82c9582681c6178a589bc5847dc4613d4d80415