Latgales dati
Pašvaldību darbinieks, jurists.
1920. gadā, būdams Latvijas kara tiesu pārvaldes nodaļas priekšnieks, iecelts par Latgales civilpārvaldes priekšnieku (Latgales apgabala priekšnieku). Amatā oficiāli stājās 10.janvārī, kaut pilsētā kopā ar komandantu Evartu un Anglijas misijas vadītāju Alfredu Bertu ieradās 6. janvāri un 8. janvārī tika izdots vēstījums iedzīvotājiem.
Kara tiesu pārvaldes konsultants, atvaļināts IV šķ. kara ierēdnis,
Daugavpils pilsētas valdes skolu nodaļas darbvedis /1936-1940/.
Dzīvoja Tirgus ielā 4.
Beidzis Baltijas skolotāju semināru /1903/.
Iespējams, bija no Mazsalacasm jo nāves ziņa publicēta kā Mazsalacas draudzes ziņa.
Persona "Oskars Muižnieks" minēta Eduarda Brežinska atmiņās par 1920. gadu, abi bijuši Baltijas skolotāju semināra audzēkņi.
Par darbību Daugavpilī 1920. gadā uzrakstītas O. Muižnieka atmiņas.
Miris, izdarot pašnāvību 1940. gada 7. janvārī Daugavpilī 57 (55 ?) gadu vecumā.
Atsauces
  • “Pašvaldību darbinieka pašnāvība.” Jaunākās Ziņas. 1940. 8. janvāris.
  • “Traģiskā nāvē miris Daugavpils pilsētas valdes darbinieks.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 8. janvāris.
  • Jēkabsons, Ē. “Latvijas varas iestāžu darbs Daugavpilī, Daugavpils apriņķī un Grīvā 1920. gadā.” Grām.: Acta Latgalica 10. Daugavpils, 1999. 83.–104. lpp.
  • Muižnieks, O. “Pirms piecpadsmit gadiem.” Latgales Vēstnesis. 1936. 18. janvāris.