Latgales dati
Dzimis 1919. gada 10. decembrī Petrogradā.
Sabiedrisks darbinieks,
komunistiskās partijas darbinieks.
30. gados bija Pustiņas pagasta komjaunatnes organizācijas vadītājs.
Otrā pasaules kara dalībnieks. Partizānu komsorgs un komisārs.
Bija iesūtīts partizānu darbības organizēšanai. Ielenkts Viļānu stacijas apkārtnē. Izdarījis pašnāvību.
Kritis (uzspridzinoties uz granātas) 1944. gada martā Viļānu stacijas apkārtnē.
Atsauces
  • “Dzergačs Vilhelms.” Grām.: Latvijas PSR Mazā enciklopēdija: 3 sējumos / Latvijas PSR Zinātņu akadēmija; galv. red. V. Samsons. 1.sēj. Rīga: Zinātne, 1967. 428.lpp.
  • Gekiša, J. “KRĀSLAVAS REVOLUCIONĀRĀ JAUNATNE.” Komunisma Ausma, Krāslava. 1979. 1. marts.