Latgales dati
Dzimusi 1924. gada 19. maijā Stabulnieku pagasta Baltskaru sādžā 5 bērnu ģimenē.
Izglītības darbiniece (Sīļukalna pamatskolas audzinātāja, mājturības skolotāja 16 gadus).
Studējusi vēsturi Cēsu skolotāju institūtā.
Mirusi 2013. gada 4. jūnijā.
Atsauces
  • “Nekrologs.” Vietējā Latgales avīze. 2013. 7. jūnijs.