Latgales dati
Dzimis Nikolja un Lilijas Prikuļu 7 bērnu ģimenē 1983. gada 5. augustā Rēzeknē.
Zinātnieks (teoloģijas doktors /2013/),
diplomāts (Svētā krēsla atašejs Ruandā /2013-/).
Vecākais brālis Staņislavs Prikulis - katoļu garīdznieks /Balvi/.
Atsauces