Latgales dati
Dzimusi 1903. gadā Vārkavas pagasta Ploņu sādža Jāņa un Agatas Smagaru ģimenē.
Izglītības darbiniece (skolotāja Asūnes pamatskolā /1926-1928/, Kairišu pamatskolā /1928-1949/, Asūnes pagasta Ezermalas 4-gadīgās skolas pārzine /1935/).
1949.gadā deportēta Patmalnieku ģimene. Atgriezušies Latvijā 1959.gadā. Kopš 1961.gada dzīvoja Daugavpilī.
Dzīvesbiedrs Pēteris Patmalnieks. Bērni - dēls Raimonds Patmalnieks, Arturs Patmalnieks, meita Margarita Patmalniece.
Mirusi 1979. gadā Daugavpilī. Apbedīta Asūnes kapos.
Atsauces
  • Papsujevičs, J., Pokulis, J. Asūnes pagasts: vēstures lappuses un ļaudis. Daugavpils: Saule, 2013. 157.-159.lpp.