Latgales dati
Dzimis (dokumentos minēts arī vecais stils - 26.12.1901 1902. gada 8. janvārī Rubenes pagastā.
Izglītības darbinieks (Rubenes pagasta Dunavas pamatskolas skolotājs /1925-1933/, Līksnas pagasta Kūdraines un Līksnas pamatskolas pārzinis /1933-1944/),
Līksnas aizsargu nodaļas priekšnieks /1940/.
Represēta arī ģimene, atgriezusies Latvijā.
Dzīvesbiedre skolotāja Anna, dzim. Strods (pasē Strads), dzim. 1901. gada 16. martā Līksnas pag., bērni - Lidija, dzim. 1930. g. 25. febr. Daugavpilī, un Ilgars - Jānis, dzim. 1932. gada 28. sept. Rubenes pag. Ģimene dzīvoja 1940. gadā Līksnas pagasta Vērotājos.
Miris 1948. gada 5. aprīlī izsūtījumā.
Atsauces
  • Aizvestie: 1941. gada 14. jūnijs. Rīga, Latvijas Valsts arhīvs: Nordik, 2007. 226.lpp.
  • Latvijas valsts vēstures arhīvs, 5258. f., 1. apr., 409. l.
  • “CITU IESTĀŽU SLUDINĀJUMI.” Valdības Vēstnesis. 1940. 2. marts.
93174289e54d606907a1c1e6c705ada22d2732b8
F0131866b058caf1bff43b6bd805d98523f16f54