Latgales dati
Latgales bibliofils.
Savrupmājā bija iekārtota viena no Latgales plašākajām grāmatu krātuvēm.
Miris 1937. gada jūlijā Sakstagala pagastā.