Latgales dati
Dzimis arheologa Vladislava Urtāna un Stefānijas Urtānes ģimenē. 1952. gada 15. decembrī Madonā.
Zinātnieks (vēstures doktors /1988; nostrificēts 1992/; mākslas zinātņu habilitētais doktors /1998/; Latvijas Kultūras akadēmijas profesors /1998/, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis /2009/, arheologs),
izglītības darbinieks (Latvijas Kultūras akadēmijas profesors kultūras vēsturē un teorijā).
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija /Kultūras mantojuma politikas daļas vecākais eksperts/.
Pēta senos pilskalnus, arī Latgalē. Vairāku zinātnisku grāmatu autors.
Atsauces
  • Ūdre, S. “Puorskiateit piļskolnu kai gruomatu.” A 12, 2022 februāris (marts), 1 (58), 34. - 37.lpp.