Latgales dati
Dzimis 1941. gada 9. jūnijā.
Poļu zinātnieks (vēsturnieks, mākslas zinātnieks).
Pētot Latgales arhitektūras vēsturi, izvirzījis tēzi par B.F.Rastreli kā Dinaburgas jezuītu baznīcas arhitektu. Šī hipotēze ir argumentēti kritizēta Latvijas mākslas zinātnieku darbos (skat. R.Kaminskas zinātniskos rakstus).
Atsauces
  • Glovackis, K. “Jezuītu baznīca Daugavpilī un kāda hipotēze par to.” Grām.: Materiāli feodālisma posma Latvijas mākslas vēsturei. T.IV. Rīga, 1989. 228.-249.