Latgales dati
Dzimis 1909. gada 13. februārī Rīgā.
Vēsturnieks,
izglītības darbinieks (LU docents)
jurists,
žurnālists.
Ir pētījis 19.gs. Latgales vēsturi, klaušu un nodevu sistēmu. Izmantoti Ossalinsku bibliotēkas Ļvovā materiāli par muižnieku Borhu attiecībām ar zemniekiem.
Miris 1990. gada 12. oktobrī ASV.
Atsauces
  • Ivanovs, A., Kivrāns, P., Poča, I., Počs, K. Apcerējumi par Latgales vēstures historiogrāfiju līdz 1945.gadam. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izd., 2003. 157.lpp.
  • “Benno Ābers aizsaulē.” Laiks, Ņujorka. 1990. 17. oktobris.
  • Ābers, B. “LATGALES ZEMNIEKU GRŪTIE DZIMTLAIKI.” Senatne un māksla, 1940. Nr. 1, 13. - 27. lpp.