Latgales dati
Dzimusi Naujenes pagasta Rudiņu sādžā.
Izglītības darbiniece (skolotāja).
Viena no pirmajām latgaliešu skolotājām. Pedagoga darba gaitas sāka 1914.gadā.
Beigusi Kazimira Skrindas organizētos skolotāju kursus Pēterburgā.
Viena no pirmajām latgaliešu sievietēm - skolotājām.
Pēdējā darbavieta - Rēzeknes apriņķa Vōrkaļu pamatskola.
Sakarā ar savas darbības 15 gadiem (sarīkojusm 1929.gada 26 oktobrī Rēzeknē) uzrakstīja atmiņas, kuras rakstīta 5 mēneši pirms nāves. Publicētas 1930.gadā.
Mirusi 1930. gada 9. februārī.
Atsauces
  • J.Krīvane. “Broli Skryndas kai muni adzynotoji.” Latgolas škola, 1930, Nr.3, 61.- 63.lpp.
  • Krivāne, J. “Broļi Skryndas kai muni audzynotōji (autobiogrāfiskas ziņas).” Latgolas škola, 1930. Nr.3, 61.-63.lpp.
526f70f9c48cb31efb926bfad50f6623300ce5d0